(הערה: ההגדרות הן ל Outlook 2010)

 

לאחר פתיחת התוכנה נלחץ על תפריט "קובץ"(1) ונבחר בסעיף "אפשרויות"(2) (מתואר באיור הבא).

 

בחלון שיפתח נבחר בסעיף "לוח שנה"(1), נסמן את הסעיף "אפשר לוח שנה חלופי"(2)  ונבחר באפשרות "עברי" בשתי תיבות הבחירה של סעיף זה(3) לסיום נלחץ על "אישור"(4)

 

התאריך העברי יוצג לצידו של התאריך הלועזי (מתואר באיור הבא).

© מדור תמיכת מחשוב