נודע לנו כי חל שינוי מהותי בעלויות ותנאי רכישת תוכנת Endnote

לפיכך, אנו מפסיקים את מכירת התוכנה עד לבירור העניין.