​​הזמנת נקודות תקשורת


להזמנת נקודת תקשורת קווית או קופסת תקשורת (access point) אלחוטית
יש לפנות לרמ"ד תקשורת והפעלה במערך המיחשוב:
עמיר כספי: amir@bgu.ac.il
 ,08-6461742


 להזכירכם, חל איסור חמור להתקין קופסת תקשורת אלחוטית באופן עצמאי