​​הזמנת נקודות תקשורת

 להזמנת נקודת תקשורת קווית או קופסת תקשורת (access point) אלחוטית
יש לפנות לרמ"ד תקשורת והפעלה במערך המיחשוב
עמיר כספי , amir@bgu.ac.il

 08-6461742
 
להזכירכם, חל איסור חמור להתקין קופסת תקשורת אלחוטית באופן עצמאי