• מערך המחשוב מייצר חשבון משתמש במשאבי המחשוב לכל הסטודנטים ואנשי הסגל.
    חשבונות אלו מוגנים בעזת סיסמה ראשונית המיוצרת באופן אוטומטי בזמן יצירת החשבון.

  • כל הסטודנטים ואנשי הסגל המשתמשים בחשבון זה מתחייבים לשמור על הכללים הבאים בנושא סיסמאות:

  • בקבלת ההרשאה מקבלים סיסמה ראשונית, יש להחליפה לסיסמה אישית.

  • הסיסמה היא אישית ואסור להעבירה לאף אדם אחר - אין להעבירה לסטודנט/ית או לאיש/ת הסגל אחר/ת

  • באוניברסיטה או מחוץ לה. שימו לב כי העברת סיסמה לאדם אחר מהווה עבירת משמעת.

  • כל שימוש לרעה בחשבון של משתמש במשאבי המחשוב, גם אם בוצעה על ידי אדם אחר אשר קיבל את הסיסמה, יחשבו כאילו בוצעו על ידי המשתמש עצמו.

  • במידה וסיימתם עבודתכם בתחנת עבודה, קיוסק או כל מחשב או אתר אשר דרשו הזדהות וודאו כי ניתקתם ויצאתם מחשבון המשתמש שלכם( Log Off), או שנעלתם את התחנה (בהתאם להרשאות מקומיות) או ביצעתם כל פעולה אחרת המבטיחה שלא ישתמשו אחרים באותה תחנת עבודה או משאב מחשובי בשמכם, ליפני עזיבתכם את המקום.


  • מומלץ להחליף את הסיסמה כל 3 חודשים.

כללים אלו הם הבהרות ולא באים לשנות או להוריד הנחיות אחרות כפי שהן מוגדרות בנוהל שימוש במשאבי התקשוב 
עליה חתמתם בקבלת חשבון המשתמש. ​