מדיניות הגיבוי בסופו של דבר תקבע מה יהיה זמין לשחזור בעת הצורך.


במדיניות הגיבוי אנו קובעים:

  • » מתי ובאיזו תדירות יתבצע הגיבוי

  • » כמה גרסאות של גיבוי נשמרות

  • » לכמה זמן נשמרות גרסאות הגיבוי

  • » כמה זמן לשמור קבצים מחוקים

במערכת הגיבויים יש קבוצות מדיניות שונות. המערכות משובצות באחת מהן.
מדיניות הגיבוי נקבעת בעת אשור הבקשה לגיבוי, יש לקרוא היטב ולהבין מהי המדיניות, ולבדוק האם המדיניות מתאימה למערכת.

במקרים חריגים מאד ולאחר שיקול דעת, ניתן ליצור מדיניות ספציפית עבור שרת.