בקשות ניתן להגיש עבור:

  • » גיבוי

  • » עדכון שינויים (בפיתוח)

  • »​ מחיקה


מי יכול לה​​גיש בקשה?

רפרנטים ,אחראים ו/או בעלים של שרת יכולים להגיש בקשה במערכת הבקשות לגיבויים.
כדי להגיש בקשה צריך להיות בעל הרשאה להגשת בקשה.

בבקשה יהיה על המגיש להסביר מדוע המחשב הינו שרת במחלקתו.

חלק מהתהליך הינו הדפסה וחתימת של האחראי, והעברת המסמך החתום לאחראי מערכת הגיבויים במערך המחשוב.

חובת האחראי/ים על השרת לעקוב באופן שוטף אחר מצב הגיבוי של השרת.
בירור מצב ראשוני ניתן לעשות בדו"ח מצב גיבויים.
בשרת (המגובה) עצמו ניתן לראות log –ים מפורטים יותר לגבי מצב הגיבוי.