​​​​​​​​לרשות חברי הסגל האקדמי הזקוקים למערכות עתירות חישוב, עומדות החלופות הבאות : 

1. הקלאסטר המוסדי  BGU HPC Cluster
הסבר מפורט בקובץ: 
תיאור כללי של אשכול מחשבים​
להסברים נוספים ניתן לגלוש לאתר: BGU Cluster​

2. משאבים בתשלום ב"ענן"  
 
לשירותי תמיכה ויעוץ ב Unix יש לפנות בדוא"ל:hpc.support@bgu.ac.il

​​​​