​English Version : passwordpolicy.pdf
סטודנטים וחברי סגל יקרים,
 
הסיסמא שלכם היא קו ההגנה הראשון לשמירה על פרטיותכם ולאבטחת המידע באוניברסיטה
 
לעיתים קרובות אנו עדים לתופעה עולמית המתבטאת בניסיונות חוזרים ונשנים להשיג במרמה את פרטי הסיסמאות שלכם, תוך התחזות לגורמים רשמיים באוניברסיטה בכלל ולמערך המחשוב בפרט (התופעה מתרחשת במוסדות רבים). בחלק מהמקרים ישנם חברי סגל וסטודנטים שאכן מוסרים את פרטי ההרשאות ופרטים אלו מנוצלים להפצת הודעות זבל הגורמות לאוניברסיטה נזק רב עד כדי הכנסתנו לרשימה שחורה של מפיצי דואר. הכנסה לרשימה כזו, עלולה לעכב או אף למנוע קבלת דואר מהאוניברסיטה, על ידי מוסדות אחרים
 
כחלק מהמאבק בתופעה זו אנו נאכוף מדיניות של החלפת סיסמא אחת לשנה.
 
זו אינה מדיניות חדשה.
 
ועדת מדיניות המחשוב התייחסה לנושא והחלטתה באה לידי ביטוי בסעיף 4.8 לאמנת השימוש בשרותי מחשוב, כדלהלן: " המשתמש חייב להחליף את סיסמתו לפחות אחת לשישה חודשים"
 
להחלפת הסיסמא יש לגלוש לאתר אגף מחשוב ומערכות מידע ולהקליק על "החלפת סיסמא".
 
מערך המחשוב יפיץ פניה להחלפת סיסמא כחודשיים לפני התאריך הקובע.
 
משתמשים שלא יחליפו את הסיסמא שלהם עד לתאריך זה, הרשאות המחשוב שלהם ינעלו.
 
ברצוננו לשוב ולהזכיר כי אין לבקש ואין להעביר פרטי סיסמא לאף גורם באמצעות הדואר האלקטרוני.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור תמיכת מחשוב במערך המחשוב helpdesk@bgu.ac.il או 6477171.
בברכה,
ממ"ח מערך המחשוב