אגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל שמח לעדכן כי בשנת תשפ"ב ניתן לרכוש את מגוון התוכנות של  חברת Adobe בהנחה ניכרת לעומת מחירי השוק.

עבור אנשי סגל: את הרכישה יש לבצע באמצעות מנגנון מכירת השירותים בתפנית.

עבור סטודנטים: קיימת האפשרות לרכוש באמצעות כרטיס אשראי בחנות הוירטואלית.

לאחר ביצוע הרכישה יש להעביר אישור רכישה ולוודא כי בהזמנה מצוינים הפרטים הבאים:שם מלא וכתובת הדואר האלקטרוני של מי שעבורו נרכש הרישיון.​​

את האישור ופרטי מקבל הרישוי יש להעביר לנועה גלבוע בכתובת: kanarek@bgu.ac.il .

הרוכשים יקבלו הודעת דואר ישירות מחברת אקדמק עם פירוט הרישוי ואופן הפעלתו. יש לוודא שהרישוי לא הגיע  לתיבת דואר הזבל/ספאם שלכם. בכל נושא טכני שקשור להתקנה והפעלה ניתן לפנות לרפרנט המחשוב המחלקתי/פקולטי.  


תוקף הרישיון הינו לשנה. כלל הרישיונות שיירכשו לאורך השנה יסתיימו באוקטובר 2022 .

דרכי הרכי​שה:

 

​​מוצרעלות לשנה ( לרוכשים מחודש אפריל ואילך יש להקליד בכמות בהזמנה 0.5)​
ACROBAT PRO DC330 ₪
ADOBE CC COMPLETE NAMED ALL APPS1330 ₪
PHOTOSHOP CC NAMED SINGLE APP700 ₪
ILLUSTRATOR CC NAMED SINGLE APP700 ₪
IN DESIGN CC NAMED SINGLE APP700 ₪
PREMIERE CC NAMED SINGLE APP700 ₪