החל מתאריך 08.04.2019 לא ניתן יותר לרכוש רישיון תמידי/קבוע עבור התוכנה

Adobe Acrobat Professional 2017. החל ממועד זה ניתן יהיה לרכוש רישיון 

רק במודל של מנוי שנתי באמצעות ספק התוכנה.

הפרטים של ספק התוכנה:

שם נציג: יוסי אלין ג'ראר
חברה: אקדמק – Academac
דוא"ל: yossi@academac.co.il
טלפון: 097661823
נייד: 054-4448919
​​