אגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל שמח לעדכן כי גם בשנת תשפ"ד ניתן לרכוש את מגוון תוכנות חברת Adobe בהנחה מוסדית משמעותית.

תוקף הרישיון המוסדי המוזל הינו לשנה מאוקטובר בכל שנה קלנדרית.

עבור כלל חברי הסגל בארגון: את הרכישה יש לבצע במוקד 151 מכירת שירותים בתפנית.

עבור סטודנטים: ניתן לרכוש באמצעות כרטיס אשראי בחנות הווירטואלית.  

https://shop.bgu.ac.il/category/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91

חובה לציין בחלון ההערות בהזמנה שם מלא וכתובת הדואר האלקטרוני של מי שעבורו מחודש או נרכש הרישיון. הזמנות ללא מידע זה, יידחו ויוחזרו לבעל ההזמנה.

כתובת הדוא"ל של מחדש רישיון צריכה להישאר זהה מאחר והיא משויכת לחשבון.

רוכשים יקבלו הודעת אקטיבציה בדוא"ל ישירות מחברת אקדמק עם פירוט הרישוי ואופן הפעלתו.

יש לוודא שהרישוי לא הגיע  לתיבת דואר הזבל/ספאם שלכם.

בכל נושא טכני, התקנה והפעלה- יש לפנות לרפרנט המחשוב המחלקתי/פקולטי או למדור תמיכת מחשוב. 

הרישיון מאפשר התקנה על 2 מחשבים של אותו משתמש בלבד לפי המייל שנרשם איתן ( נייח ונייד או ביתי ) לשימושו האישי 

( לא לסטודנט או עוזר מחקר ) ולא לשימוש בו-זמני.  

במעבדה או בכיתה יש צורך ברישיון נפרד לכל מחשב ​


​​מוצרעלות לשנה 1.10.23-30.9.24​)​
למזמינים אחרי חודש 4/2024    יש להקליד בהזמנה כמות 0.5 

Adobe PRO DC538 ₪
ADOBE CC COMPLETE NAMED ALL APPS
1330 ₪
PHOTOSHOP CC NAMED SINGLE APP700 ₪
ILLUSTRATOR CC NAMED SINGLE APP700 ₪
IN DESIGN CC NAMED SINGLE APP700 ₪
PREMIERE CC NAMED SINGLE APP700 ₪