​ אגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל שמח לעדכן כי גם בשנת תשפ"ג ניתן יהיה לרכוש את מגוון תוכנות חברת Adobe בהנחה מוסדית משמעותית.

תוקף הרישיון המוסדי המוזל הינו לשנה מאוקטובר בכל שנה קלנדרית.

עבור כלל חברי הסגל בארגון: את הרכישה יש לבצע במוקד 151 מכירת שירותים בתפנית.

עבור סטודנטים: ניתן לרכוש באמצעות כרטיס אשראי בחנות הוירטואלית.  https://shop.bgu.ac.il/category/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91

חובה לציין בחלון ההערות בהזמנה שם מלא וכתובת הדואר האלקטרוני של מי שעבורו מחודש או נרכש הרשיון. הזמנות ללא מידע זה, יידחו ויוחזרו לבעל ההזמנה.

למחדשי רשיונות קיימים: כתובת הדוא"ל של בעל הרשיון צריכה להשאר זהה לכתובת הקיימת שמשוייכת לחשבון.

ניתן גם לשלוח את מס' ההזמנה בתפנית יחד עם פרטים מלאים של פרטי הרישוי אל נועה גלבוע,  kanarek@bgu.ac.il  

רוכשים יקבלו הודעת דואר ישירות מחברת אקדמק עם פירוט הרישוי ואופן הפעלתו.

​יש לוודא שהרישוי לא הגיע  לתיבת דואר הזבל/ספאם שלכם.

בכל נושא טכני, התקנה והפעלה- יש לפנות לרפרנט המחשוב המחלקתי/פקולטי או למדור תמיכת מחשוב. 

הרשיון מאפשר התקנה על 2 מחשבים של אותו משתמש בלבד לפי המייל שנרשם איתן ( נייח ונייד או ביתי ) לשימושו האישי 

( לא לסטודנט או עוזר מחקר ) ולא לשימוש בו-זמני.  

במעבדה או בכיתה יש צורך ברשיון נפרד לכל מחשב 


​​מוצרעלות לשנה ( 1.10.22-30.9.23​)​
לתקופה 1.4.2023-30.9.23 יש להקליד בהזמנה כמות 0.5 
ACROBAT PRO DC507 ₪
ADOBE CC COMPLETE NAMED ALL APPS
1330 ₪
PHOTOSHOP CC NAMED SINGLE APP700 ₪
ILLUSTRATOR CC NAMED SINGLE APP700 ₪
IN DESIGN CC NAMED SINGLE APP700 ₪
PREMIERE CC NAMED SINGLE APP700 ₪