תוכנת Origin למחשבי PC​

קיים הסכם מוסדי המאפשר מכירת  ORIGINPRO 2019b

התוכנה עובדת תחת מערכת הפעלה Windows

אתר אינטרנט

מכירת התוכנה 

המכירה נעשית רק לאנשי סגל האוניברסיטה .
עותק של התוכנה בגרסת network  לתקופה 1 ינואר 2020 - 31 דצמבר 2021 ​עולה 110 ​​דולר​
עותק של התוכנה בגרסת Single User  לתקופה 1 ינואר 2020 ​ - 31 דצמבר 2021 ​עולה 120 דולר

על הקונה לפנות למנהלנית המחלקתית על מנת לבצע רכישה במכירת שירותים, מוקד 151, מס' פריט: 151.1.8 או מס' פריט 151.1.9 

דרך מערכת Tafnit.​
את המקור החתום יש להעביר למערך המחשוב אל גב' צופית אילוז. במייל ל iluzt@bgu.ac.il


יש לצרף:
כתובת דואר האלקטרוני ומס' טלפון .
 
הערה :הוראות התקנה ו-  license ישלחו בדואר האלקטרוני