תוכנת Origin למחשבי PC​

קיים הסכם מוסדי המאפשר מכירת  ORIGINPRO 2019b

התוכנה עובדת תחת מערכת הפעלה Windows

אתר אינטרנט

מכירת התוכנה 

המכירה נעשית רק לאנשי סגל האוניברסיטה באמצעות העברה תקציבית.
עותק של התוכנה בגרסת network  לתקופה 1 ינואר 2020 - 31 דצמבר 2021 ​עולה 110 ​​דולר​
עותק של התוכנה בגרסת Single User  לתקופה 1 ינואר 2020 ​ - 31 דצמבר 2021 ​עולה 120 דולר

 
לאחר שההעברה התקציבית תאושר ותגיע לתקציב מערך המחשוב, תקבלו הנחיות התקנה בדואר האלקטרוני
 
על הקונה לפנות למנהלנית המחלקתית על מנת לבצע העברה פנימית
דרך מערכת Tafnit.
הסעיף לזיכוי הוא 5000571900.
את המקור החתום יש להעביר למחלקת תקציבים.
העתק מצולם - יש לשלוח למערך המחשוב אל גב' צופית אילוז.
רצוי במייל ל iluzt@bgu.ac.il 
או בפקס 72898
 
יש לצרף:
כתובת דואר האלקטרוני ומס' טלפון .
 
הערה :הוראות התקנה ו-  license ישלחו בדואר האלקטרוני