תוכנת Origin למחשבי PC​

קיים הסכם מוסדי המאפשר מכירת  ORIGINPRO 2022 גרסה 9.9

התוכנה עובדת תחת מערכת הפעלה Windows

אתר אינטרנט

מכירת התוכנה 

המכירה נעשית רק לאנשי סגל האוניברסיטה .
עותק של התוכנה בגרסת network  לתקופה 1 ינואר 2022 - 31 דצמבר 2023 ​עולה 200 ​​דולר​
עותק של התוכנה בגרסת Single User  לתקופה 1 ינואר 2022 ​ - 31 דצמבר 2023 ​עולה 127 דולר

על הקונה לפנות למנהלנית המחלקתית על מנת לבצע רכישה במכירת שירותים, מוקד 151, מס' פריט: 151.1.8 או מס' פריט 151.1.9 

דרך מערכת Tafnit.​
את המקור החתום יש להעביר לאגף טכנולוגיות חדשנות ודיגיטל אל גב' נועה גלבוע. במייל ל -kanarek@bgu.ac.il​.

על מנת שנוכל להעביר את קוד הרישוי, נא לשלוח עותק מההזמנה בדוא"ל חוזר ולציין את שם מקבל הרישוי ודוא"ל ארגוני. 

  • לבירורים נוספים ניתן לפנות לגברת זינה מינביץ בכתובת: zinat@bgu.ac.il
יש לצרף:
כתובת דואר האלקטרוני ומס' טלפון . 
הערה :הוראות התקנה ו-  license ישלחו בדואר האלקטרוני