מערך המחשוב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעמיד לרשות הסטודנטים מגוון שירותי תקשוב מחדרם במעונות הסטודנטים.

שירותי התקשוב ניתנים בכפוף למדיניות האוניברסיטה וכלליה, כפי שיקבעו מעת לעת. לאוניברסיטה יש זכות לבצע שנויים בכל עת בהיקף ומהות השירותים הניתנים.

 

התחייבות


המשתמש מתחייב לקיים את הדרישות הבאות במחשב הפרטי לשם קבלת השירות:
 • התקנת תכנת אנטי וירוס מעודכנת.
 • התקנת כל תיקוני האבטחה הקריטיים למערכות ההפעלה
  של מיקרוסופט CriticalPatches

 • אין לחבר ציוד תקשורת פרטי לרשתות האוניברסיטה כמו נתבים,מתגים או רכזות תקשורת .

ניתן לרכוש נתב אלחוטי לשימוש במעונות בקי​שור הבא​המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי קיום התנאים הנ"ל יכול לגרור את ניתוקו הזמני מהשירות.
 

יתר​ונות השימוש:


 • » חיבור קבוע לרשת התקשורת האוניברסיטאית.
 • » גלישה למאגרי מידע וג'ורנלים אלקטרוניים בכפוף להסכמי הספריה המרכזית באוניברסיטה.
 • » שירותי דואר אלקטרוני והעברת קבצים בקמפוס.
 • » הפעלת יישומי מחשב מהמעונות, כגון: SSPS, Matlab ו-Adams.
 • » יכולת הרצת תוכנות מוסדיות באמצעות שירות ה https://apps.bgu.ac.il​ . 
 • » חוסך המתנה למחשבים פנויים בכיתות ציבוריות.
 • » גלישה באינטרנט, בהתאם למדיניות האוניברסיטה, כפי שתקבע מעת לעת.
 

חסרונו​​ת השירות:


 • » חסומים שירותי peer to peer.


​​הצטרפות לשירות:


מחיר השירות לשנת לימודים אקדמית הוא 420 ש"ח ומתעדכן מעת לעת. את המחיר ניתן לראות במעמד ההזמנה באתר.
​לקבלת שירות מחשוב במעונות הסטודנטים יש להזין בקשה באינטרנט במסך המידע האישי: 
קיוסק מידע למעונות -דיקן הסטודנטים​תשלום עבור השירות:


תלמידי חו"ל - באמצעות שובר, בבנק הדואר באוניברסיטה.
את השובר ניתן לקבל ב​מערך המחשוב , בניין 58, חדר 1.
 יש להחזיר את השובר המוחתם (לאחר התשלום) לבניין 58 חדר 1.
 
שעות הפעילות של מערך המחשוב , בניין 58, חדר 1 הן
בימים א-ה בשעות 8:00 עד 18:00 וביום ו' 9:00 עד 11:00
 
סטודנטים - באמצעות גביית שכר לימוד.
הרכישה מתבצעת, 
או כחלק מתהליך הזמנת החדר במעונות (כולל תקשורת), או מאוחר יותר בפנייה ממוחשבת דרך קיוסק המידע לסטודנט באינטרנט »» מידע אישי לסטודנטים »»​מצב פניותי לדיקנאט הסטודנטים.​

​אין המצטרף רשאי להעביר לאחר את זכותו לקבלת השירות או לאפשר לאחר שימוש בשירותי התקשוב אשר הועמדו לרשותו. מודגש בזאת כי פרטי ההרשאה (שם משתמש וסיסמה) הם אישיים. מסירתם לאחר או מתן אפשרות של שימוש בשירותי התקשוב לאחר אסורים והינה עבירה משמעתית.


להוראות התחברות לאינטרנט במעונות