בסיסי נתונים

 
שירותים הקשורים לבסיס נתונים ניתנים ע"י מדור בסיסי נתונים וטכנולוגיות אינטרנט
במערך המחשוב וכוללים:
 
יעץ באפיון , בחירה ובחינה של שימושים במסדי נתונים באפליקציות שונות כולל הקמה,שימוש, 
גיבוי, ביצועים ואבטחת מידע לבסיסי נתונים ליחידות אקדמיות על פי הצורך
 
לפרטים נא לפנות ל:
  • דרור ליטן , רמ"ד בסיסי נתונים וטכנולוגיות אינטרנט טלפון 6477163 katand@bgu.ac.il