הקמת אתר חיצוני לאוניברסיטה על שרת הממוקם בשטח האוניברסיטה ו/או ברשת התקשורת
המתוחזקת ע"י האוניברסיטה ו/או משתמש בכתובת IP
המשויכת לאוניברסיטה
(להלן: "האתר" ו-"שרות האוניברסיטה", בהתאמה), חייבת בהרשאה בכתב ומראש,
מרקטור האוניברסיטה או סגן נשיאה ומנכ"ל האוניברסיטה.
 
  •  בקשה לאירוח גורם חיצוני (עמותה או כל תאגיד אחר) תועבר לסמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע
    לצורך ניתוח המשמעויות והפנייתה לגורמים המאשרים. הבקשה תועבר באמצעות הטופס
    וההצהרה הנלווית לו (רצ"ב).
  •  יתכן והאישור יותנה בתשלום חד פעמי ו/או שנתי.
  •  התקנת היישום בפועל והפעלת האתר תתבצענה בתאום עם אגף מחשוב ומערכות מידע - ממ"ח מערך המחשוב.