Matlab  לשימוש ביתי - לחברי סגל ולסטודנטים 

 

רכישת זכויות שימוש בתוכנת Matlab stand alone  


 
 • על פי ההסכם עם חברת Matlab חברי הסגל והסטודנטים זכאים  לרכוש גרסת stand alone של התוכנה על גבי מחשביהם האישיים.
 • גרסת stand alone כוללת,  מעל  80 פריטים המפורטים​ 
 • תקופת הרכש ( תקופת השימוש המותרת בתוכנה ) היא שנה החל מ 1 בינואר 2021
 • הרכישה כוללת את כל הפריטים הנ"ל. לא ניתן לרכוש רק חלק מהפריטים.
 • התוכנה מיועדת לשימוש למטרות מחקר הוראה ולמידה במחשב אישי אחד בלבד, במערכת הפעלה אחת בלבד.
 • עלות השימוש בתוכנה לשנה לחבר סגל היא 800 ₪ (מחשב בודד)
 • השימוש בתוכנה לשנה לסטודנט היא  חינם (מחשב בודד)​
 • משתמשים שמחדשים רישוי מטלב , יקבלו לאחר אישור הרכישה מייל מזינה מינביץ ממערך המחשוב.
 • לאחר קבלת מייל זה עליהם לגלוש לאתר של חברת Mathworks  בכתובת לבצע  Log In מהתפריט העליון באמצעות כתובת המייל הארגונית שלך והסיסמה שקבלת מ Mathworks  ​בפעם הראשונה
 • שרכשת מאתנו את התוכנה. אם אינך זוכר את הסיסמה, האתר כולל מנגנון Forgot Password
 • לאחר תהליך הזדהות תקין יש לבחור MyAccount מהתפריט העליון ולאחר מכן לבחור Individual​​​
 • לאחר מכן יש לבחור גרסת מטלב מתאימה ולבצע Download.

משתמשים שרוכשים מטלב מאתנו בפעם הראשונה יקבלו לאחר אישור הרכישה מייל מכתובת service@mathworks.com
עם קישור לאתר הורדת התוכנה ועם הסיסמה שהקצתה להם.
לאחר מכן התהליך זהה ​כמו שמתואר עבור משתמשים שמחדשים רישוי

 
 אתר אינטרנט

 
אופני תשלום:

 • בעלי סעיפים תקציביים רלוונטיים יכולים לשלם באמצעות המערכת הפיננסית​ e-tafnit   על ידי בצוע העברה פנימית לזכות סעיף תקציבי 3350008500 . יש להוסיף על גבי תדפיס ההעברה הפנימית את שמו המלא של חבר הסגל, וה username הארגוני שלו. את ההעתק של ההעברה הפנימית, בצרוף הפרטים הנ"ל, יש להעביר לצופית אילוז,  ( בניין 34 חדר 212 , טלפון 72734 ) או בדואר אלקטרוני iluzt@bgu.ac.il  
 • תשלום בכרטיס אשראי או בגזברות -
  חברי סגל וסטודנטים  המעוניינים לרכוש את התוכנות באמצעות תשלום בכרטיס אשראי יכולים לבצע זאת באינטרנט באמצעות חנות האוניברסיטה לחץ כאן​ . מהתפריט העליון יש לבחור בשונות וממנו את שירותי מערך המחשוב.
 • לחלופין ניתן להגיע לצופית אילוז,  בניין 34 חדר 212 (טלפון 72734 ) ימים א-ה שעות 8 – 14 לקבלת הפנייה לתשלום בגזברות.