ורסיה חדשה של תוכנת Polymath 6.2 , (ל-Windows) עם רישוי לשנת תש"ף ניתן להוריד מהאתר:

http://www.bgu.ac.il/polymath   תוך שימוש בשם משתמש וסיסמה הרגילים (המשמשים בכניסה לדואר הארגוני).

הרישוי של ורסיות קודמות של התוכנה פג בסוף ספטמבר 2019 . יש להוריד ורסיות אלה מהמחשב לפני התקנת הוורסיה החדשה.

תוכנת Polymath מיועדת לפתרון נומרי של משואות אלגבראיות לא לינאריות, לפתרון נומרי של משואות דיפרנציאליות רגילות, רגרסיה פולינומיאלית, רגרסיה לינארית מרובה ורגרסיה לא לינארית.

בנוסף לפתרון הבעיה מאפשרת התוכנה לייצא את משוואות הבעיה לגליון אלקטרוני Excel ולתוכנת MATLAB בצורה של פונקציה עצמאית.

בהתאם להסכם בין פרופ' מרדכי שחם (מפתח התוכנה) לחברת CACHE המפיצה את התוכנה בין האוניברסיטאות, רשאים חברי הסגל והסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון להתקין את הגרסא המיועדת להוראה של תוכנת Polymath 6.2 על מחשביהם באוניברסיטה ובבית ללא תשלום.

הדרכה על שימוש בתוכנה עם דוגמאות רבות ניתן למצוא בספר:

Cutlip, M. B. and Shacham, M. Problem Solving In Chemical and Biochemical Engineering with​​ Polymath, Excel and MATLAB. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New-Jersey, 2008

אפליקציה עם מרבית היכולות של Polymath (בשם  PolyMathLite) המיועדת לטלפונים חכמים וטבלטים מבוססי Android ניתן להוריד מחנות Play של Google.

  ​