י'/אדר/תשע"ב

‏04/03/2012

 

  • בכל מקרה של טפול/אבחון (וכדומה) במחשבי משתמשים, המתבצע ע"י גישה/השתלטות מהרשת, יש לידע את המשתמש על הפעולה ולקבל את אישורו, בטרם בצוע.
  • כמו כן, על משתמש המחשב להיות על יד המחשב בכל זמן ביצוע הטיפול.

 

 בברכה,                                                                                                                                              
שמואל גרובר

יו"ר הועדה לאבטחת מידע

 

להורדת הנוהל