רכישת תכנת    Bio-Render לחברי סגל אקדמי

הרכישה אפשרית לחברי סגל אקדמי בלבד, באמצעות מערכת תפנית, מוקד מכירת שירותים 151, פריט 151.1.24

עלות רשיון שנתי הינה 225$.

תוקף הרשיון 5/23-5/24 מס' הרשיונות שאנו מעמידים למכירה השנה הינו מוגבל ולכן כל הקודם זוכה.

​יש לציין בכל הזמנה שם מלא של מקבל התכנה, דוא"ל מלא, מחלקה.ללא נתונים אלו הטיפול יתעכב

​*בשלב זה לא ניתן לרכוש את הרישיון באמצעות כרטיס אשראי