מחלקת מערכות מידע אחראית על תכנון, עיצוב ופיתוח מערכות המנהל באוניברסיטה.
 

מדור מערכות מידע מנהל תלמידים

קמפוס חדש, בניין 70 חדרים 103-108  טלפון: 08-6461548
 
מדור מערכות מידע מנהל תלמידים, הינו הגוף המופקד על פיתוח, יישום ותחזוקת מערכות המידע
התומכות בכלל פעילויות הניהול של אוכלוסיית הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
(רישום, יעוץ לקורסים, מעקב אקדמי, ניהול בחינות, שכר לימוד, מלגות, מעונות וכו').
 

מדור מערכות מידע מנהליות

קמפוס חדש, בניין 34 חדר 118 טלפון: 08-6461592
 
מדור מערכות מידע מנהליות הינו הגוף המופקד על פיתוח ותחזוקת מערכות מידע לניהול כללי באוניברסיטה
(תורמים ותרומות, חוזי מחקר, מינויים אקדמיים, מלגות, קידום מרצים).
 

מדור מערכות מידע פיננסיות ותקציביות

קמפוס חדש בניין  35 , קומת קרקע , משרדים  טלפון 08-6461232
 
מדור מערכות פיננסיות ותקציביות אחראי על פיתוח,
הטמעה ותחזוקת מערכות המידע המנהליות של אגף הכספים
ואגף תכנון תקציב וכלכלה.
 מידע נוסף ומורחב באתר אגף כספים, בתפריט העליון 

https://in.bgu.ac.il/finance/Pages/info_systems.aspx

​צוות מערכות מידע בינוי פיתוח ולוגיסטיקה

קמפוס חדש בניין 93A, חדר 007 טלפון 08-6472721
 
הצוות אחראי על פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכות המידע באגף הבינוי, הפיתוח והלוגיסטיקה.
 ​