צוות מערכות מידע פיננסיות ותקציביות שייך למחלקת מערכות מידע באגף המחשוב ומערכות מידע.
באחריות הצוות כלל המערכות הממוחשבות המטפלות בפיננסים, תקציבים, רכש ומלאי. 


המערכת המרכזית היא מערכת "תפנית" של חברת מטריקס בע"מ, הכוללת:

 • מערכת הנהלת חשבונות

 • מערכת תקציב

 • מערכת תקציבי מחקר

 • מערכת רכש

 • מערכת מלאי

 • מערכות נלוות לניהול מלגאים, שבתונים, משתלמים, תשלומים לאורחים מחו"ל, קרנות ,העברות פנימיות 

 • מערכת לטיפול בהרשאות 

 • מערכת מכירת שירותים לגורמים פנים אוניברסיטאיים

למערכת "תפנית" ישנם כ - 1200 משתמשים מהם 100 משתמשים פנימיים וכ – 1100 משתמשי קצה.

מערכות מקומיות שבאחריות הצוות:

 • מערכת לניהול השקעות האוניברסיטה

 • מערכת התקשרויות אוטומטית לבנקים

 • מערכת תשלומים לספקים בחו"ל

 • מערכת לניהול האינוונטר

 • מערכת לקליטת שערים רציפים מהבורסה לניירות ערך

 • מערכת לקליטת נתוני חשב

 • מערכת לשידור תשלומים למרכז סליקה בנקאי

 • מערכת לשידור מכתבים לספקים באמצעות דפוס בארי

 • מערכת רותם לניהול מרכז הספורט

 

מצגת: מבוא למערכת e-tafnit החדשה

מצגת: e-tafnit סוגי סעיפי תקציב