​​מה הוא ארוע אבטחת מידע?

גישה לא מורשית למידע

גילוי של ססמאות מחשב

תוכנות זדוניות או חדירות למערכות האוניברסיטה

תוכנות זדוניות מתקדמות כגון ransomware, Trojans 

גניבה או אובדן של ציוד מחשב כולל התקני אחסון.

​​​

דיווח ארוע אבטחת מידע:

ספק פרטים רבי​​ם ככל האפשר על הארוע:​

שם המערכת והמשתמשים המושפעים ​​שם המחשב, כתובת IP , שמות משתמש, סוג חשבון​​

תאריך התרחשות האירוע​

מהם התסמינים?

מה מושפע מהארוע?​

אלו צעדים ננקטו לטפל בארוע?

אם ברצונך לדווח על התחזות או על דוא"ל זדוני אחר, העבר את ההודעה, כולל כותרות דוא"ל מלאות כקובץ מצורף אל phishing@infosec.ox.ac.uk. לידיעתך, שירות הדיווח של דיוג חשוד אינו יכול להגיב לדיווחים על הודעות ספאם או על צורות אחרות של הודעות דוא"ל שלא נשלחו​
חשד להודעת דיוג -פישינג

אם ברצונך לדווח על התחזות או על דוא"ל זדוני אחר, העבר את ההודעה, כולל כותרות דוא"ל מלאות כקובץ מצורף אל ygross@bgu.ac.il .  


איך מדווחים ארוע אבטחת מידע?

שלח מייל אל eran@bgu.ac.il;ygross@bgu.ac.il;yozi@bgu.ac.il