מערך המחשוב מספק שירותי גיבוי מרכזיים לשרתים מחלקתיים ופקולטיים, ומיועד למידע ארגוני בלבד.

השירות לא ניתן למחשבים אישיים.

 

לפרטים נוספים, נא לפנות לחנה שפרבר, טל' 61160 hanad@bgu.ac.il