מערכות גיבוי מרכזיות

מערך המחשוב מספק שרותי גיבוי מרכזיים לשרתים מחלקתיים ופקולטיים, ומיועד למידע ארגוני בלבד.

השרות לא ניתן למחשבים אישיים.

 

לפרטים נוספים, נא לפנות לחנה שפרבר דרזי, טל' 61160 hanad@bgu.ac.il

או לערן לקס טל' 61745 eran@bgu.ac.il