עדכון: מערכת תפנית שודרגה ועובדת מכל הדפדפנים כולל CHROME 

בשרת Terminal Server בשם gts.bgu.ac.il  יש 2 שירותים הניתנים למשתמשי MAC :
גישה למערכת מנהל תלמידים – אריסטו וגישה למערכת הפיננסית - תפנית.

על מנת לאפשר לחבר הסגל את השימוש: 
(ניתן לשימוש גם מחוץ ל BGU דרך VPN של חברי הסגל)

1. לקבלת השירות, יש להעביר בקשה הכוללת את שם המשתמש, username, דרך רפרנט המחשוב של היחידה או מדור תמיכת מחשוב. הקריאה מועברת לרן דהן או קלמן שיצרפו את הפונה לקבוצה בשם gtsRDSUsers

2. במחשב של חבר הסגל יש להתקין את התוכנה: Microsoft Remote Desktop 
 – הורדה תתבצע באמצעות ה AppStore  בתוכנה יש לבצע הגדרה לגישה לשרת עם הכתובת: gts.bgu.ac.il

 3. בנוסף, שימוש במערכת מנהל תלמידים מחייב לקבל הרשאה במערכת SPL.
נא לפנות לרמ"ן לצורך קבלת ההרשאה.

 4. שימוש במערכת הפיננסית מחייב לקבל הרשאה במערכת תפנית.
נא לפנות למדור מערכות מידע פיננסיות ותקציביות קמפוס חדש בניין  35 , קומת קרקע , משרדים  טלפון 08-6461232​

לפירוט על תפנית יש לגלוש לאתר אגף כספים, בתפריט לבחור צוות תפנית ​