תוכנות 

לרשות חברי הסגל והסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיים מגוון
רחב של תוכנות בתחומי מדע שונים, למטרת מחקר והוראה.
 

מידע

למידע על תוכנות נוספות יש לפנות ל-
  • רפרנט המחשוב היחידתי
  • שמואל גרובר, ממ"ח מערך המחשוב 6461151 או shmuel@bgu.ac.il 

יעוץ

 לייעץ ברכישת תוכנות אישיות או לסיוע ברכש מרוכז וחסכוני של תוכנות אישיות

נא לפנות למיכאל לובר,רמ"ד מחשוב אישי במערך המחשוב
6461591 או luberm@bgu.ac.il

 

בקשת רכישה

לבקשת רכישה של תוכנות למטרות הוראה נא לפנות לשמואל גרובר,

ממ"ח מערך המחשוב טלפון 6461151 או shmuel@bgu.ac.il
המדובר בתוכנות המשמשות להוראה בקורסים אקדמיים
ונדרשות על ידי שלוש מחלקות אקדמיות לכל הפחות.