מנהל המחלקה: חיים אבודרהם, בניין 35, חדר 02. טלפון: 95200
מזכירת המחלקה: רונית פרפרה, טלפון: 72735

מחלקת תשתיות IT ושירות​ היא המסגרת הארגונית המופקדת על פיתוח ותחזוקת שירותי תשתיות המחשוב והתקשורת לצרכי המחקר, ההוראה ומערכות המידע המנהליות.
מנהל המחלקה הוא הגורם האחראי על יישום טכנולוגיות חדשות בתחומי המחשוב והתקשורת והטמעתן באוניברסיטה. כמו כן מהווה דרג מקצועי בכיר לתמיכה במערכות המחשוב בהוראה ובמחקר.
מנהל מחלקת תשתיות IT ושירות ממונה על המדורים: מחשוב אישי, תקשורת והפעלה ותמיכת מחשוב.


מדור מחשוב אישי

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 58 חדר13  טלפון 08-6461591​. מנהל המדור הוא מיכאל לובר
 
מדור מחשוב אישי מופקד על בחירה והטמעה של טכנולוגיות בתחום המחשוב האישי
(מקינטוש, IBM-PC ותואמיו).
המדור נותן תמיכה בתוכנה ובחומרה, כולל הדרכה בתחומים אלה.
כמו כן עוסק המדור בתכנון, הקמה ותחזוקה של כיתות המחשב הציבוריות להוראה ברחבי האוניברסיטה.
 

מדור תקשורת

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 62 חדר 14 טלפון: 08-6461159. מנהל המדור הוא עמיר כספי

בתחום התקשורת – מדור תקשורת והפעלה מופקד על תכנון, פיתוח, יישום ותחזוקת תשתיות
תקשורת הנתונים הפנימית והחיצונית של אוניברסיטת בן-גוריון.
בתחום ההפעלה – מדור תקשורת והפעלה מופקד על התפעול השוטף ועל התחזוקה של שרתי המחשוב המרכזיים באוניברסיטה.

 

מדור תמיכת מחשוב

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 58 חדר 003 טלפון: 08-6477171. מנהל המדור הוא אמיר סולומון

מדור תמיכה מופקד על מתן תמיכה, סיוע ופתרון מגוון בעיות כגון התחברות לרשת האלחוט, בעיות הזדהות ועוד כמפורט באתר האגף


מדור מערכות הפעלה מרכזיות

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 35, במשרדים בקומת קרקע טלפון:08-6461745. מנהל המדור הוא ערן לקס

מדור מערכות הפעלה מרכזיות מופקד על בחירה והטמעה של מערכות הפעלה, 
בסיסי הנתונים ומערכות אבטחת המידע בהתאם לצרכי הארגון.
כמו כן הינו אחראי לתחזוקת מערכות אלה, וכן בייעוץ ורכישה של מערכות מחשב וחבילות תוכנה 
לתמיכה בהוראה ובמחקר, בסביבת LINUX / UNIX.​מדור טכנולוגיות למידה ויעץ

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 62 חדר 11 

מדור טכנולוגיות למידה ויעץ מופקד על בחירה, הטמעה ותמיכה טכנית של מערכות
להוראה מתוקשבת ( מודל , שרת וידיאו אקדמי , צילום הרצאות קורסים )
כמו כן עוסק המדור בייעוץ לאנשי הסגל האקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום התוכנות המדעיות.

בנושא מודל לפנות ליעקב צוריאל טלפון: 08-6477204.

בנושא וידיאו לפנות לעופר ברעם  טלפון: 08-6472578