מערך המחשוב מספק שירותי אחסון וגיבוי מרכזיים על גבי מערכת האחסון מתוצרת חברת נטאפ.

השרות כולל אחסון וגיבוי.
1 טרה במערכת הייצור + 1 טרה במערכת הגיבוי ( על גבי דיסקים ) + 1 טרה במערכת הגיבוי ( על גבי טייפים ) עולה 2,100 ₪ לשנה אקדמית

אופני התשלום

נא לבצע העברה פנימית בהתאם לנפח המבוקש לס.ת 5002093300
נא לציין בהעברה שזה על פי סעיף 32.1.152.1.3 בתעריפון האוניברסיטה
נא לשלוח העתק של ההעברה התקציבית אל הגורמים המאשרים ובנוסף
נא לשלוח במייל העתק של ההעברה התקציבית לצופית אילוז, מרכזת אגף מחשוב ומערכות מידע iluzt@bgu.ac.il
נא לציין במייל את שם וכתובת המייל של איש הקשר עבורו נרכש השירות.