הנחיות למשלוח דוא"ל בעקבות תיקון לחוק התקשורת ("חוק הספאם")

 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב             אגף מחשוב ומערכות מידע

Computing and Information Systems Division Ben-Gurion University of the Negev

‏ג'/טבת/תשס"ט

‏30/12/2008

 

לכבוד

הנשיאה

הרקטור, סגן נשיאה ומנכ"ל

דיקאנים, סמנ"כלים

היועץ המשפטי

ראשי יחידות

רמ"נים

 

הנחיות למשלוח דוא"ל בעקבות תיקון לחוק התקשורת ("חוק הספאם")

א. כללי

ב - 1 דצמבר 2008 נכנס לתוקפו תיקון מספר 40 לחוק התקשורת, המכונה גם "חוק הספאם". החוק מחייב קבלת הסכמה מראש של הנמענים לקבלת "דבר פרסומת" באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצרה (sms,mms) או הודעה מוקלטת.

"דבר פרסומת" , על פי החוק, הוא מסר המופץ באופן מסחרי , שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שרות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

לשם הקיצור מתייחס מסמך זה לדוא"ל בלבד: החוק חל גם על מסרונים ופניות טלפוניות ממוחשבות.

1. ההנחיות נוגעות לכל דוא"ל הנשלח לאנשים , לגופים וחברות והכולל "דבר פרסומת".

2. כל דוא"ל כזה חייב לכלול בכותרת את המלה "פרסומת". כמו כן חייב להוסיף בתחתית ההודעה את שם וכתובת השולח, וכן אפשרות למקבל ההודעה להסיר עצמו מרשימת התפוצה.

3. כל דוא"ל כזה מותר לשלוח רק לנמענים שנתנו את הסכמתם מראש לקבלת "דבר פרסומת" מאוניברסיטת בן-גוריון.

4. על פי החוק, ניתן לפנות חד-פעמית לנמען, ולבקש את הסכמתו לקבל "דבר פרסומת" מהאוניברסיטה. נוסח מומלץ לפניה כזו, ראה נספח א'.

5. על פי החוק, רשאים לשלוח "דבר פרסומת" אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען בהתקיים כל אלה:

א. הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח "דבר פרסומת" מטעמו.

ב. המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דבר פרסומת כאמור והנמען לא עשה כן.

ג. דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשרות האמורים בסעיף א.

6. מערך המחשוב הכניס שינויים לתוכנות Massmail ו- Lists כדי להקל עליכם לשלוח מסרים לנמענים.

ב. ההשלכות של החוק על מערכת רשימות תפוצה Massmail

  1. להלן השנויים במערכת Massmail:

א. במסך הפתיחה של המערכת הוספנו הסבר לגבי החוק החדש

ב. כל הודעה הנשלחת באמצעות מערכת זו חובה לסווג כהודעה המכילה או לא מכילה "דבר פרסומת". הסיווג והמשתמע מכך הוא באחריות המשתמשים שיצרו את ההודעה.

ג. הודעות המוגדרות כמכילות "דבר פרסומת" ניתן לשלוח רק לנמענים שאישרו קבלת "דבר פרסומת" ממערכת massmail של האוניברסיטה ושהדואר האלקטרוני שלהם באוניברסיטה. ניתן להמשיך ולשלוח דואר אלקטרוני שאינו מכיל "דבר פרסומת" גם לנמענים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא מחוץ לאוניברסיטה.

ד. המערכת מוסיפה באופן אוטומטי ל "נושא" של כל הודעה המוגדרת כמכילה "דבר פרסומת" את המילה "פרסומת". כמו כן מתווסף הנוסח "אם אינכם מעונינים לקבל "דבר פרסומת" מרשימת תפוצה זו (massmail) של אוניברסיטת בן-גוריון לחצו כאן או שלחו דואר אלקטרוני ל unsub@bgu.ac.il "

  1. מערך המחשוב פונה במקביל אל כל בעלי הרשאת דואר אלקטרוני באוניברסיטה ובקש את הרשאתם לשלוח להם "דבר פרסומת" מהאוניברסיטה. בנוסף פותחו כלים ממוחשבים לניהול רשימת נמענים מרכזית זו, כולל יישומים לנמענים, להוסיף או להסיר את עצמם באופן אוטומטי מרשימה זו
  2. משלוח דואר אלקטרוני המכיל "דבר פרסומת" לרשומות תפוצה הכוללות כתובות נמענים מחוץ לאוניברסיטה, ניתן לבצע באמצעות מערכת Lists במערך המחשוב.

 

ג. ההשלכות של החוק על מערכת רשימות תפוצה lists

1. הגדרות

א. כל רשימת תפוצה (להלן רשימה) יכולה להיות "מבוקרת" או "לא מבוקרת ". רשימה " מבוקרת " היא רשימה שכל הודעה דורשת אישור הפצה של מנהל הרשימה, טרם הפצתה לנמענים. רשימה " לא מבוקרת" היא רשימה שכל חבריה יכולים לשלוח הודעות לרשימה, ללא שזה עובר בקרה, בטרם הפצה.

ב. כל רשימה "לא מבוקרת " נתפשת כרשימה שיכולים להישלח בה גם הודעות המכילות "דבר פרסומת"

ג. כל רשימה שיכולים להישלח בה גם הודעות המכילות "דבר פרסומת" תקרא להלן: "רשימה פרסומית"

2. הנחיות לפעולה

א. כמנהלי רשימות תפוצה, הנכם נדרשים להצהיר בטופס המופיע בנספח ב' אם הרשימה שבניהולכם היא רשימה " מבוקרת " או " לא מבוקרת". במידה והצהרתם שהרשימה היא רשימה "מבוקרת" אתם חייבים להחליט חד פעמית ולהצהיר אם הרשימה תכלול לעיתים "דבר פרסומת" או בכלל לא. את ההצהרה, על גבי הטופס הנ"ל, יש להעביר למרינה מרקוס במערך המחשוב mary@bgu.ac.il עד 30 ינואר 2009. באם ההצהרה לא תגיע ליעד עד התאריך הנקוב, הרשימה תיתפש על ידינו כרשימה "לא מבוקרת" ו "רשימה פרסומית"

ב. מערך המחשוב יפנה בהקדם האפשרי,באופן חד פעמי, לכל החברים בכל "רשימה פרסומית" , ויבקש את הסכמתם להישאר ברשימה. נוסח הפניה בנספח ג'.

ג. חברי "רשימה פרסומית" שלא יאשרו את חברותם ברשימה במהלך שבועיים מתאריך הפניה – יוצאו מהרשימה.

ד. תהליך הוספת משתמש חדש ל"רשימה פרסומית" (המתבצע דרך מסך הניהול Mass Subscription ) שונה כדלהלן: מנהל הרשימה מוסיף את כתובת הנמענים ובשאלה Subscribe the users now or invite them עליו לבחור ב INVITE. המוזמנים להצטרף לרשימה פרסומית מקבלים הודעת הזמנה ובה תוספת של מערך המחשוב המביאה לידיעתם כי ברשימה זו עשויים להישלח לעיתים "דבר פרסומת". נוסח התוספת מופיע בנספח ד'. על המוזמנים להשיב בדואר אלקטרוני חוזר ולהביע את הסכמתם להצטרף לרשימה הפרסומית ולקבל "דבר פרסומת", וזאת כתנאי לצירופם לרשימה.

ה. משתמשים היוזמים בעצמם הצטרפות ל"רשימה פרסומית", יקבלו הודעה ובסופה תוספת של מערך המחשוב המביאה לידיעתם כי ברשימה זו עשויים להישלח לעיתים "דבר פרסומת". הנוסח מופיע בנספח ג'. עליהם להשיב בדואר אלקטרוני חוזר ולהביע את הסכמתם להצטרף לרשימה הפרסומית ולקבל "דבר פרסומת", וזאת כתנאי לצירופם לרשימה.

ו. בכל הודעה הנשלחת באמצעות מערכת זו והמכילה "דבר פרסומת" יש להוסיף את המילה "פרסומת" כחלק מ- "נושא ההודעה". ברשימה "מבוקרת" האחריות היא על מנהל הרשימה. ברשימה "לא מבוקרת" האחריות היא על "שולח ההודעה".

ז. כדי להתאים את היישום lists לחוק החדש ישנה מערך המחשוב, עבור כל "רשימה פרסומית" את ברירת המחדל בשדה Subscription Rules ( חלק מ privacy Options ) ל Confirm and approve. אסור למנהל "רשימה פרסומית" לשנות ברירת מחדל זו.

ח. המערכת מוסיפה באופן אוטומטי, בתחתית כל הודעה, ב"רשימה פרסומית" את הנוסח המאפשר לנמענים להסיר עצמם מרשימה זו.


 

ד. השלכות החוק על משלוח דואר ארגוני מרשימות תפוצה עצמאיות או ממערכות אחרות

משלוח דואר ארגוני הכולל "דבר פרסומת" יש לבצע על פי ההנחיות בסעיף כללי תת-סעיפים 1 עד 5 דלעיל.

 

ה. הערה

להזכירכם, באמנת השימוש במשאבי מחשוב, עליה חתמתם, כתוב: "חל איסור חמור על שימוש במשאבי המחשוב של האוניברסיטה למטרות רווח אישי ומסחרי". לפיכך חל איסור מוחלט לשלוח "דבר פרסומת" באמצעות משאבי האוניברסיטה, שאינו במסגרת צורכי העבודה באוניברסיטה.

 

 

                                                                                                                        ב ב ר כ ה ,

                                                                                                                        שמואל גרובר

                                                                                                                        ממ"ח מערך המחשוב

 

העתקים:

פרופ' מרדכי שחם, יו"ר הועדה להוראה מתוקשבת

מוטי מרגלית, סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע

 

 


 

נספח א – נוסח פניה חד פעמי לנמעני Massmail

 

בקשה אישית לאישורך בעקבות "חוק הספאם"

שלום רב מאוניברסיטת בן-גוריון,

ביום שני 1 דצמבר 2008 נכנס לתוקפו תיקון לחוק התקשורת המחייב קבלת הסכמה מראש של נמענים לקבלת דיוורים בעלי אופי מסחרי באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצרה (sms,mms) או הודעה מוקלטת.

נשמח להמשיך ולשלוח לך מידע פרסומי מאוניברסיטת בן-גוריון, כגון: מידע שיווקי לגבי קורסים אוניברסיטאיים,שירותים של מחלקת רכש ואספקה, שירותים בתשלום של אגף מחשוב ומערכות מידע, שרותי מרכז הספורט, שירותי המרכז האוניברסיטאי ללמודי חוץ, הנחות, מבצעים ועוד

 

לאישורך נא ללחץ כאן

ללא אשורך לא נוכל להמשיך ולשלוח לך מידע פרסומי.

 


 

נספח ב' - הצהרת מנהל רשימת התפוצה ב Lists _______________

(נא להשאיר רק את התשובה הנכונה ולהחזיר בדוא"ל ל mary@bgu.ac.il )

הרשימה היא "רשימה מבוקרת" כן לא

במידה והרשימה היא רשימה מבוקרת: האם ישלח בה לפעמים "דבר פרסומת" כן אף פעם

 

 

 

 

שם מחלקה דואר אלקטרוני תאריך

 


 

נספח ג' – נוסח פניה חד פעמי לנמענים ברשימות תפוצה ב Lists

שלום רב מאוניברסיטת בן-גוריון,

הודעה זהו נשלחת לכל חברי רשימת התפוצה <שם רשימת התפוצה>

ביום שני 1 דצמבר 2008 נכנס לתוקפו תיקון לחוק התקשורת המחייב קבלת הסכמה מראש של נמענים לקבלת דיוורים בעלי אופי מסחרי באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצרה (sms,mms) או הודעה מוקלטת.

 

הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות אליך מרשימת תפוצה זו המנוהלת באוניברסיטת בן-גוריון, מכילות או עשויות להכיל בעתיד "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק. על כן אנו מבקשים את אישורך להמשיך את חברותך ברשימת התפוצה ולהמשיך ולקבל את ההודעות הנשלחות ממנה.

אם ברצונך להישאר ברשימת תפוצה זו, עליך להשיב למכתב זה בדואר אלקטרוני, ללא שינוי ב-Subject תוך עשרה ימים.

 

נמענים שלא ישיבו תוך עשרה ימים יוסרו מרשימת התפוצה.

 

להלן הנוסח באנגלית

 

Greetings from Ben-Gurion University of the Negev,

This message is distributed to all members of LISTNAME mailing list.

On Monday 1 December 2008 an amendment to the communications law comes into effect. It requires the explicit approval of a person to receive email messages which include an offer of goods or services.

Email messages from this email list, sent from Ben-Gurion University, may contain such material as defined by the law. We therefore request your permission to continue sending you email messages from this current list.

If you are interested to remain a member of LISTNAME mailing list, please reply to this message, without changing its Subject field, within 10 days from today.

List members that will not reply within 10 days from today will be removed from the list.

 


 

נספח ד' – נוסח התוספת בהזמנה למצטרפים חדשים ב- Lists

 

IMPORTANT!

 

On Monday 1 December 2008 an amendment to the communications law comes into effect. It requires the explicit approval of a person to receive email messages which include an offer of goods or services.

Email messages from this list, which you are invited to join, may contain such material as defined by the law.

By agreeing to join it, you agree to receive messages which include an offer of goods or services.