באוניברסיטת בן-גוריון קיימות מספר רשתות אלחוטיות המיועדות לקהלים שונים ולמטרות שונות:

BGU​​-WPA .1


רשת זו תחדל מלהתקיים ב 7 אוגוסט 2019.
נא להשתמש ברשת bgu-wifi 

רשת זו מיועדת לשרת את כלל ציבור הסטודנטים וחברי הסגל. רשת זו מאפשרת גישה לכל השירותים הניתנים ברשת האוניברסיטאית ומחוצה לה. דוגמה לשירותים: גלישה באינטרנט,הדפסה במדפסות הציבוריות ברחבי הקמפוס, הרצת תוכניות בשרתים מחלקתיים וגישה לשרת ה Citrix להרצת תוכנות כמו matlabSPSS ועוד.

מאפייני הרשת:

הצפנת תווך: פרוטוקול הרשת WPA/WPA2 (WPA2 עדיף) , מפתח TKIP/EAP ( EAP עדיף)

הצפנת סיסמה: PEAP MSCHAPv2 (802.1X ) השימוש ברשת דורש הזדהות ארגונית
(שם משתמש וסיסמה, כמו לדוא"ל ולקיוסק המידע)

​​הג​​​​דרו​​ת ושימוש לסטודנטים וסגל


השירות עבור חברי הסגל והסטודנטים הינו מאובטח ומאפשר תקשורת פנים-אוניברסיטאית וחוץ-אוניברסיטאית.
השירות מותנה בפרטי הזדהות מוסדיים .

 2. BGU​​-WIFI​


רשת זו מיועדת לשרת את כלל ציבור הסטודנטים וחברי הסגל.
הרשת תחליף את רשת BGU-WPA ב 7 אוגוסט 2019.

מאפייני הרשת:


הצפנת תווך
:       פרוטוקול הרשת WPA/WPA2 (  עדיף WPA2 )
                         מפתח EAP

הצפנת סיסמה: PEAP

אימות שלב 2:     MSCHAPv2​​

אישור CA:          לא מצויין

השימוש ברשת דורש הזדהות ארגונית

זהות:                 שם משתמש
סיסמא:              אירגונית

   

3. WL_G​uests


רשת זו מיועדת לאורחים, לכנסים ועוד. השימוש ברשת דורש הזדהות מיוחדת (שם משתמש וסיסמה של אורח) אותו מקבלים האורחים המוזמנים אצל רפרנטי המחשוב או מזכירויות הפקולטות והמחלקות. 

יש להגיש בקשות לפני מועד הכנס או הגעת האורחים על מנת שניתן יהיה להכין לאורחים את ההרשאה טרם הגיעם לקמפוס.
 
רשת זו מאפשרת גלישה באינטרנט אך חסומה לשירותים פנים אוניברסיטאיים.

מאפייני הרשת:


הצפנת תווך
:
רשת פתוחה ללא הצפנה
הצפנת סיסמה: ההזדהות בדפדפן מוצפנת SSL


    אורחים מורשים

השירות עבור אורחים מורשים מותנה בקבלת פרטי הרשאה מראש ממערך המחשוב,
ממר ישראל גלר, טלפון: 6461743

לפרטים לגבי הגדרות ושימוש ברשת האלחוטית לאורחים​

WL_Guests Service


for authorized guests requires receiving authorization in advance in the computation center,
from Mr. Israel Geller: 
Phone No. 6461743

For instruction how to onnect to wireless Network WL_GUESTS 

4. Just4​visitors


הרשת מיועדת אך ורק לאורחים מזדמנים ומאפשרת גלישה בלבד באמצעות דפדפנים (גלישה רגילה HTTP וגלישה מאובטחת HTTPS) . אין צורך בשם משתמש וסיסמה .הרשת היא ללא הגנות אבטחה וללא הצפנה.

הרשת לא מיועדת לחברי סגל, סטודנטים ואורחים לתקופה ממושכת. עבורם קיימת רשת BGU-WPA.

הרשת לא מיועדת לאורחים באירועים וכנסים רבי משתמשים. עבורם קיימת רשת WL-Guests.

​או​פ​ן​​ ​​ה​​​​שימ​וש

יש לבחור ברשת בשם Just4visitors

יש להפעיל דפדפן ולגלוש לאתר כלשהו. מתקבל דף עם תנאי השימוש ברשת. יש לקרוא ולאשר. לאחר האישור ניתן לגלוש לאתרים המבוקשים. (יש לחזור על התהליך בכל חיבור מחדש לרשת).

 


5. eduro​​am 


רשת אלחוטית "eduroam" הינה מיזם בינלאומי של מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם.

מערכת זו מאפשרת לכל איש סגל וסטודנט האוניברסיטה גישה לשירותי רשת אלחוטית בכל מקום בו הרשת פרוסה.

מידע על פיזור הרשת במוסדות להשכלה גבוהה בעולם / מידע כללי על הרשת ישנו באתר– https://www.eduroam.org 

חוקר או סטודנט מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב המגיע למוסד בו מופיעה הרשת eduroam יכול להתחבר בעזרת שם המשתמש (בפורמט username@bgu.ac.il) והסיסמה הארגונית של אוניברסיטת בן-גוריון.

הנחיו​ת ה​תקנה:


פתח את הקישור להפעלת התקנת פרופיל אוטומטית​

בחר:  "download your eduroam installer"

ברשימת המוסדות בחר:   “Ben-Gurion University"

גרסת מערכת ההפעלה (מזוהה באופן אוטומטי), בחר להורדה והרץ.

הכנס שם משתמש:  yourUserName@bgu.ac.il

סיסמא:   הקש פעמיים את סיסמתך הארגוניתפריסת רשתות

הרשתות פרוסות באזורים נרחבים בקמפוס.  •