אורחים מורשים להתחברות אלחוטית באוניברסיטת בן-גוריון יבצעו את הפעולות הבאות:

 • יש להתחבר לרשת אלחוטית הנקראת WL_GUESTS (רשת זו אינה מאובטחת)
  לאחר החיבור יש ליזום גלישה לאתר כלשהו דרך הדפדפן.
  (יש לוודא שלא מוגדרת עבודה עם שרת פרוקסי בדפדפן)

 • במידה והכול תקין, יתקבל מסך האבטחה הבא:
  יש לאשר את הודעת אזהרת האבטחה על ידי לחיצה על OK

 

 • במסך ההזדהות הבא, יש להזין את פרטי ההרשאה שקיבלתם ממערך המחשוב
  (שם משתמש וסיסמא) ולהקיש על Submit.

 

 • לאחר זיהוי, ניתן להשתמש בכל משאבי הרשת והאינטרנט (פרט לשירותים פנים-אוניברסיטאיים).