​ שירותי מחשוב לרפרנטים

 הקשר בין מערך המחשוב לרפרנטים מתבצע דרך מדור מחשוב אישי
בראשות מיכאל לובר 08-6461591
או בדואר אלקטרוני   luber@bgu.ac.il