אבטחת המידע באוניברסיטה נועדה על מנת לאפשר את העבודה התקינה

וחיסיון המידע במחשבי האוניברסיטה.

על אף המאמצים הרבים שמערך המחשוב משקיע על מנת לשמור על הרשת
האוניברסיטאית ועל מנת לאפשר את אמינות, חיסיון וזמינות המידע ומשאבי המחשוב האוניברסיטאים,
האחריות למידע היא של בעל המידע דבר ראשון.

אתר זה בא על מנת לעדכן את המשתמשים ברשת האוניברסיטאית לגבי האפשרויות העומדות לרשותם,
מדיניות ודרכי פעולה מומלצות על מנת לשמור על המידע שלהם זמין אמין ובמידת הצורך חסוי.