דרישות קדם:

יש לרכוש את השירות ממדור מעונות.

 • חובה לדאוג להתקנת כרטיס רשת במחשב
 • יש להצטייד בכבל רשת RJ-45 (מסופק על ידי אב-הבית במעונות)
 • יש לוודא שפרוטוקול התקשורת TCP/IP מוגדר לקבלת כתובת IP מהרשת באמצעות DHCP.

 

בהפעלה ראשונה של הדפדפן יש לבצע רישום של המחשב :

 יש לבצע רישום וזיהוי במערכת כדי לקבל כתובת רשת: (הזיהוי והרישום הינם חד פעמיים)

 

 

 

 • יש לפתוח דפדפן אינטרנט. יתקבל החלון הבא:

 הזדהות לרישום לנטרג


 • יש להזדהות בשם משתמש וסיסמא:
  User name: שם המשתמש באוניברסיטה (כמו בדואר האלקטרוני)
  Password:  סיסמא כמו של הדואר האלקטרוני

 • לאחר ההזדהות יפתח החלון הבא:

פרטים של החדר ופרטי משתמש  

 • יש למלא את הפרטים (* מסמלת את פרטי החובה)
  ולסיום יש ללחוץ על לחצןContinue 

 • לאחר קבלת הודעה על כך שהרישום הושלם,
  יש לחכות כ- 3 דקות ולאחר מכן ניתן לגלוש.

 

במקרה של מעבר חדר או החלפת מחשב יש לבצע רישום של המחשב מחדש :

 • יש לפתוח דפדפן אינטרנט.

 • יתקבל החלון הבא:

רישום מחדש לרשת אם עברת חדר 


 • יש להזדהות בשם משתמש וסיסמא:
  User name: שם המשתמש באוניברסיטה (כמו בדואר האלקטרוני)
  Password:  סיסמא כמו של הדואר האלקטרוני

 • לאחר ההזדהות יש למלא את הפרטים בחלון החדש (* מסמלת את פרטי החובה) כולל סיבה לחיבור מחדש
  ולסיום יש ללחוץ על לחצן Continue​.

 • פרטי חדר חדש ופרטים אישיים