• מדיניות גיבוי מערכת דואר EXCHANGE

גרסאות הגבוי נשמרות למשך שנתיים
 לצורכי שחזור יש לפנות למדור תמיכת מחשוב

מדיניות גיבוי עבודות סטודנטים במערכת Moodle
  • עבודות הסטודנטים שהוגשו באמצעות מערכת ה-Moodle  נשמרות רק שנה אקדמית אחת.​
  • לצורכי שחזור נא לפנות למדור טכנולוגיות למידה מתקדמות​
  •  
מדיניות גיבוי במערכת HighLearn
 מערכת HIghLearn  אינה פעילה יותר , אי לכך גם אין גיבויים לקורסים שהתנהלו במערכת זו.​