כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
ההתפתחות בתחום ההוראה המתוקשבת בארץ ובעולם הובילה בשנת 2002 להקמת המדור לטכנולוגיות למידה ויעץ כחלק ממערך המחשוב של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המטרות להקמתו של המדור היו לפתח ולקדם טכנולוגיות חדשניות בהוראה ובלמידה. בתחילת הפעילות הושם דגש על ניהול אתרי קורסים ע"י המרצים על מערכות LMS בתחילה HIGHLEARN וכיום MOODLE, השימוש במערכות אלו הוטמע בהצלחה רבה בקרב הסגל האקדמי. איתור והטמעת טכנולוגיות למידה חדשות נמשכת גם בימים אלו ולאור הגברת המודעות גובר השימוש בכלים טכנולוגיים זמינים וגם כלים שמפותחים במדור ומוטמעים בקרב המרצים ולטובת ציבור הסטודנטים.
המדור פועל ע"פ המדיניות של הועדה לקידום ההוראה המתוקשבת, בראשות פרופ' שלומי דולב, המופקדת על גיבוש מדיניות ההוראה המתוקשבת באוניברסיטה.
לייעוץ טכנולוגי וכן מידע לגבי חידושים טכנולוגיים בתחום יש לפנות ליהודה האוזנר, רמ"ד טכנולוגיות למידה ויעץ,
טלפון 61165 או בדוא"ל clfb100@bgu.ac.il
 
ליעוץ פדגוגי, נא לפנות לדר' יעל לין, טלפון 72116 או בדוא"ל liny@bgu.ac.il .​