​​​​​​​​​​​​​Dropbox ​הוא שירות ענן לאחסון ושיתוף קבצים מאובטח. השירות מאפשר גישה לקבצים מרחבי האינטרנט מציודים שונים: מחשבים מבוססי מערכות הפעלה: Linux, MacOS, Window והתקנים ניידים מבוססי: Android ,iOS ובנוסף שיתוף קבצים באופן מאובטח עם אחרים, גם אם אינם משתמשי Dropbox.

נכון ל 04.2021 אין רישיונות פנויים למכירה

מס' רשיונות הדרופבוקס המוסדיים מצומצם ורשימת המתנה לרשיונות פנויים ארוכה. במידה ולא יועבר התשלום להארכת הרישיון עד לתאריך 1.6.22 הוא לא יישמר ויועבר לטובת מי שממתין לרישיון.  

מנויים קיימים שמעוניינים להאריך את הרישוי לתקופה של שנה עד לתאריך 30.4.2023, יבצעו תשלום במוקד 151- מכירת שירותים בתפנית, קוד 151.1.10, 220 ₪ לשנה או לתקופה של שנתיים עד לתאריך 30.4.2024 , קוד 151.1.11, 440 ₪ לשנתיים.

יש לשלוח עותק מההזמנה יחד עם שם מלא ודוא"ל של החשבון בגינו הוארכה תקופת הרישוי אל נועה גלבוע, kanarek@bgu.ac.il