עלות ​שירותי האינ​​טרנט לשנה"ל תש"ף


(15 בנובמבר 2019 - 15 בנובמבר 2020​)
 

מה​ירות שירותי תקשורת​ עלות
Mbps 15​ 240 ש"ח ​
Mbps 40​
280 ש"ח ​
Mbps 100​ 340 ש"ח ​
 

אופני ​תשלום:


1. באמצעות תפנית
לבעלי סעיפים תקציביים רלוונטיים ניתן לשלם באמצעות מערכת
e-tafnit  
 
2. באמצעות ניכוי במשכורת
אנשי סגל אקדמי, מנהלי וטכני המעוניינים לרכוש את השירות באמצעות ניכוי דרך המשכורת
מתבקשים למלא את הטופס, ולהעבירו למזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע:
למזכירות בבניין 34, חדר 212.
 
3. באמצעות תשלום בכרטיסי אשראי 

אנשי סגל אקדמי, מנהלי וטכני ( עובדים פעילים וגמלאים ), המעוניינים לרכוש את השירות באמצעות כרטיסי אשראי
מתבקשים לגלוש ל "חנות האוניברסיטה" http://shop.bgu.ac.il​ 
לבחור מתוך "שונות" בתפריט העליון , את "שירותי מערך המחשוב"
ואז את "שירותי ספק אינטרנט" ( לפרטים ורכישה )
נא למלא את שם המשתמש המוסדי ( username ) ואת תעודת הזהות של המזמין​

4. באמצעות תשלום בבנק הדואר
אנשי סגל אקדמי, מנהלי וטכני המעוניינים לרכוש את השירות באמצעות תשלום בבנק הדואר,
מתבקשים למלא את הטופס ולשלם את השובר בבנק הדואר, סניף האוניברסיטה.

את השובר והטופס ניתן לקבל במזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע, בניין 34, חדר 212
ניתן לבקש לשלוח את השובר והטופס בדואר פנימי באמצעות טלפון 6461151
 
את הטפסים והשובר יש להעביר לאחר התשלום למזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע, בניין 34, חדר 212 או בדואר פנימי.