יצירת הזמנה


 • יש להיכנס למערכת e-tafnit ולבחור בתפריט את האפשרות "מכירת שירותים" ובתת התפריט

  יש לבחור ב "קליטה" ו "הזמנת שירותים פנימיים"

 • בטופס המופיע על המסך יש להקיש מספר הזמנה או הזמנה חדשה,

  לבחור במוקד שירות שמספרו 150 (שירותי אינטרנט – מערך המחשוב)
  ולבחור את הפריטים המבוקשים (בשורות)

 •  
  הערה חשובה
  חשוב לציין שם מלא או שם המשתמש ((username ומספר זהות
  לפני אישור השורות!
  אם רוכשים את השירות עבור משתמש אחר או עבור סטודנטים במחקר,
  יש לרשום בשדה הערה בשורת הפריט שהוזמן, את שם המשתמש / תעודת הזהות שלהם.
  לכל משתמש יש למלא שורה בנפרד.
   
 •  יש לאשר כל שורה בנפרד ובסיום את כל ההזמנה.

 • (במסך למעלה באישור – Icon  של דיסקט)​