​אינטרנט במעונות

מערך המחשוב מעמיד לרשות הסטודנטים מגוון שרותי תקשורת מחדרם במעונות הסטודנטים.
השירות כרוך בתשלום שנתי.

למידע נוסף על אינטרנט מהמעונות...

להוראות התחברות במעונות...