​הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה לכם חוויית לימוד מרתקת ועשירה במבחר תוכניות לימודים.

הלימודים בפקולטה מתקיימים בשני נתיבי לימוד: 

נתיב מחקרי
נתיב זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולתם המחקרית, בהרחבת השכלתם האקדמית והעמקת התמחותם המקצועית. היקף הלימודים בנתיב זה לא יפחת מ-36 נקודות זכות, מתוכן קורסים בהיקף של לפחות 24 נקודות זכות ועבודת גמר מחקרית בהיקף של לפחות 6 נקודות זכות (קורסי השלמה אינם כלולים במסגרת הנקודות לתואר). סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי ישלימו את לימודיהם בכתיבת עבודת גמר בה יציגו את יכולתם המחקרית, את כושר הניתוח העצמאי שלהם ואת ידיעותיהם. סטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של המחקר, והוכיחו יכולת בולטת בעבודתם יוכלו להרחיבה לעבודת דוקטורט במסגרת המסלול המשולב.

נתיב כללי
נתיב זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם האקדמית ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או המקצועי בו עוסקים. הלומדים בנתיב הכללי פטורים מכתיבת עבודת גמר אך חייבים בבחינת גמר מסכמת לאחר סיום חובות השמיעה בתואר. היקף הלימודים בנתיב הכללי לא יפחת מ-36 נקודות זכות (קורסי השלמה אינם כלולים במסגרת הנקודות לתואר).​