classroom.jpg 

הדרך שלך למקצ​ועיות בהוראה

היחידה לקידום המקצועיות בחינוך מכשירה סטודנטים להוראה במקצועות הנלמדים בביה"ס העל יסודי: מתמטיקה, מדעי המחשב, טכנולוגית מידע, חשמל, מכונות, תעשיה וניהול, ניהול עסקי, ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מקרא, לשון עברית, ספרות עברית, מחשבת ישראל, היסטוריה, אזרחות, אנגלית, מדעי החברה (פסיכולוגיה - סוציולוגיה), עולם הערבים והאסלאם, תקשורת, אומנות.

המיזוג של תיאוריה ויישום נעשה בסדנאות שבהן מוצגים היבטים תיאורטיים, אשר מודגמים ומיושמים בהתנסויות של המשתתפים, בצורות של מחקרי פעולה קטנים ופיתוח וניסוי של תוכניות הוראה.

הבוגרים מקבלים תעודת הוראה המאפשרת לקבל ממשרד החינוך רישיון הוראה קבוע (בתנאים שנקבעו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך מספר ל"ז) והיא תנאי הכרחי לשיבוץ לשנת ההתמחות (סטאז') בבית ספר על-יסודי, בהוראת המקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה. משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת רישיון הוראה לכיתות י"א-י"ב.

היחידה מפעילה שני מסלולי הכשרה להוראה:

✔ מסלול דו-שנתי, לסטודנטים בשנת לימודיהם השלישית לתואר הראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

✔ מסלול חד-שנתי, לבוגרים.

 מלגות משרד החינוך ומפעל הפיס לתעודת הוראה בשנה"ל תשפ"ב למתמחים בהוראת המקצועות: 
כימיה; פיזיקה; ביולוגיה; מתמטיקה; לשון; אנגלית; גיאוגרפיה; מדעי המחשב; מוזיקה ותנ"ך (לחינוך הממלכתי בלבד)
פרטים מלאים במסמך המצורף

בוגר מספר:​ ​​​​שרון מכחל קינן | מורה בפועל​​​​​


​"אני מאוד שמח על שבחרתי ללמוד תעודת הוראה דווקא באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תחושת הבית והרצון לסייע בכל שלב בתהליך הלמידה היה נוכח לאורך כל הדרך, זאת לצד מקצועיות המרצים ותוכנית לימודים מגוונת ומפרה שאתגרה אותי וגרמה לי לחשוב מחוץ לקופסה. המשך ההכשרה בשנת הסטאז' כלל כלים מקצועיים, אך גם הגנה על זכויותיי כמורה במערכת החינוך. 
גם כשנקלעתי לקשיים, היה מי שליווה אותי וידאג לי. הרגשתי מוגן ושיש גוף שגם מכשיר אותי וגם שומר עליי בשלבי הקליטה במערכת החינוך. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מהסגל ומעובדות המנהלה שדאגו, ליוו, סייעו בכל שלב בתהליך הלמידה וההכשרה".​​