​​​​​​​​​​​ ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה!

​​​​​הת​​​​​​​​מחות בהערכה ומדידה

התכנית להתמחות בהערכה ומדידה מותא​מת למורים המיועדים לתפקידי רכזי הערכה בבתי הספר ולאנשי חינוך המעוניינים להעמיק ולהעשיר את הידע שלהם במדידה והערכה במערכת החינוך. התכנית מציעה קורסים הניתנים על ידי טובי המומחים בארץ בתחום ההערכה והמדידה החינוכית. הסטודנטים ילמדו כיצד בונים מבחנים וכלים להערכה חלופית, כיצד מנתחים נתונים על הישגי תלמידים ועל פעולות בית ספריות אחרות וכיצד מפיקים תועלת מנתונים לצורך קבלת החלטות פדגוגיות ברמת המורה בכיתה וברמת בית הספר.


 
קהל היעד: 
רכזי הערכה חינוכיים במוסדות שונים ובבתי ספר או המיועדים לתפקיד זה.

התכנית: 
הלימודים בתכנית נמשכים שנה אקדמית והם בהיקף של 180 שעות. הלימודים מתקיימים בימי שני אחר הצהריים באמצעות למידה מרחוק (בפלטפורמת זום). בחופשת הקיץ יתקיימו ימי לימוד מרוכזים, ימים אלו יהיו במפגש פנים אל פנים.

התכנית משלבת לימודים תאורטיים לצד התנסות מעשית של הסטודנטים בהערכה בית ספרית. 

תנאי קבלה: 
*בעלי תואר שני 
*ראיון אישי. 
*מוכר לאופק חדש בהיקף המתאים לכל דרגה, כולל דרגות 7-9
*אישור השעות לקידום בדרגה או לגמול הוא בהתאם לתנאי הרפורמה בה נמצא המורה

 עלות התכנית: 8000 ש"ח

תשלום יתבצע דרך החנות הוירטואלית​

מדריך שימוש בחנות הווירטואלית

מדיניות החזר כספי: 
התשלום עבור הקורס יוחזר למי שביטל רישום עד שבועיים לאחר תחילת הקורס, למעט מקדמה.​
 
*פתיחת התכנית מותנת במספר המשתתפיםמערכת שעות לשנת תשפ"ב

תקופהשעותתכנית חד שנתית
טרום סמסטר א'16:15-19:30 
סמסטר א'16:15-17:45

יסודות במדידה חינוכית

נוי דלי וד"ר הילה טל

18:00-19:30

פרקטיקום/כלים להערכה ומדידה

ענת שריד

תום סמסטר א'  
סמסטר ב'16:15-17:45

היבטים ארגוניים בהבניית תפקיד רכז הערכה

ד"ר טלי אדרת גרמן

18:00-19:30

פרקטיקום/כלים להערכה ומדידה

ענת שריד

​* ייתכנו שינויים במערכת השעות


לוח זמנים לשנת תשפ"ב:

תכנית חד שנתית​

סמסטר א'סמסטר ב'
18.10.2128.2.22
25.10.217.3.22
1.11.2114.3.22
8.11.21
21.3.22
15.11.2128.3.22
22.11.214.4.22
29.11.2111.4.22
13.12.2125.4.22
20.12.212.5.22
27.12.219.5.22
3.1.2216.5.22
10.1.2223.5.22
17.1.2230.5.22
24.1.226.6.22
 13.6.22
 20.6.22

שנה ב'

שנה ב.jpg 

** ייתכנו שינויים בלוח הזמנים

 קהילת למידה 

קהילת למידה לרכזי הערכה ומדידה מיועדת לבוגרי תכניות להכשרת רכזי הערכה בית ספרים, המשמשים כרכזי הערכה בבית הספר.
תפקידו של הרכז במערכת החינוך הוא תפקיד חדש, הדורש גיבוש וסיוע בכניסתו לתפקידו. אחת המסגרות העשויה לאפשר זאת היא קהילת למידה. מטרת קהילת הלמידה לסייע לרכז בתכנון ובעשייה, לעודד בבית הספר קיום מתמשך של תרבות הערכה ולמידה הרואה בממצאי המבחנים והסקרים ובממצאי הערכה פנימיים פוטנציאל לחולל שיפור ממשי. גישה כזו מממשת את עקרון ה"מדידה בשירות הלמידה", שמובילה ראמ"ה, המהווה מצפן לאופן הלמידה והעשייה של הקהילה. 

 ההרשמה מתבצעת מול ראמ"ה.
להרשמה יש לפנות לגב' גאדה דאבח במייל: 
gdabbah.rama@education.gov.il

היקף: 60 שעות
עלות: 65 ש"ח
 
מדיניות החזר: 
תשלום עבור הקורס יוחזר לנרשמים עד שבועיים לאחר תחילת הקורס, למעט מקדמה
 
 תנאי קבלה: 
בוגרי תכניות להכשרת רכזי הערכה בית ספרים המשמשים או מיועדים לשמש כרכזי הערכה בבית הספר בפועל.
 
 
*פתיחת התכנית מותנת במספר המשתתפים