​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג נסגרה.

​​​​​הת​​​​​​​​מחות בהערכה ומדידה

התמורות במערכת החינוך בשנים האחרונות מדגישות את חשיבותה של ההערכה בבית הספר 
ואת מרכזיותו של רכז ההערכה בהובלת תהליכי קבלת החלטות המבוססים על נתונים. 

התכנית להתמחות בהערכה ומדידה מותאמת למורים המיועדים לתפקידי רכזי הערכה בבתי הספר
ולאנשי חינוך המעוניינים להעמיק ולהעשיר את הידע שלהם במדידה והערכה במערכת החינוך. 
התכנית מציעה קורסים הניתנים על ידי טובי המומחים בארץ בתחום ההערכה והמדידה החינוכית. ​

מסיימי התכנית בהצלחה יקבלו תעודת התמחות בהערכה ומדידה חינוכית מטעם אוניברסיטת בן גוריון. 

נושאי הל​ימוד המרכזיים בתכנית:

הערכת הישגי לומדים – מבחנים, הערכה חלופית, הערכה מקוונת
הערכת תכניות ותהליכים בית ספריים
איסוף, ניתוח והצגה של נתונים כמותיים
שימוש בנתונים כבסיס לקבלת החלטות פדגוגיות
תפקיד רכז הערכה – בניית תכנית עבודה, בניית שיתופי פעולה, עבודת צוות.  

הלימודים בתוכנית משלבים לימודים תאורטיים לצד התנסות מעשית של הסטודנטים בהערכה בבית הספר בו הם עובדים. ​

מבנה הלימודים בתכנית:

הלימודים בתכנית נמשכים שנה אקדמית והם בהיקף של 180 שעות. 

הלימודים מתקיימים בימי שני אחר הצהריים באמצעות פלטפורמת זום.

​סמסטר א'- החל מתאריך 7.11.22 עד לתאריך 13.02.23
סמסטר ב'- החל מתאריך 13.3.23 עד לתאריך 19.06.23

מערכת שעות
 קבוצה 1קבוצה 2
16:15-17:45יסודות במדידה חינוכית (נוי)הערכת תכניות-פרקטיקום (טליה)-עד 9.1
הערכת הישגי לומדים (ענת)-החל מ-16.1
18:00-19:30הערכת תכניות-פרקטיקום (ענת)-עד 9.1יסודות במדידה חינוכית (נוי)
הערכת הישגי לומדים (ענת)-החל מ-16.1​​

קורס נוסף "סוגיות בעבודתו של רכז הערכה" יתקיים בתחילת חודש יולי במתכונת של ימים מרוכזים. ​

 
קהל היעד: 
מורים המיועדים למלא תפקיד של רכז הערכה בית ספרי או המבקשים להעמיק את הידע שלהם בתחום ההערכה. 

תנאי קבלה: 
  • *תואר שני 
  • *ראיון קבלה. 

גמול לעו"ה:
השתתפות בתכנית מקנה גמול השתלמות של 60 שעות באופק חדש, ועל פי תנאי הצבירה בעוז לתמורה. עלות התכנית: 

דמי רישום- 150 ש"ח (מתקזזים משכר הלימוד בעת התשלום)

עלות הקורס- 8000 ש"ח

עובדי הוראה המבקשים לדעת האם הם זכאים להחזר כספי ממשרד החינוך יכולים –

​לפתוח פנייה בפורטל עו"ה באמצעות הקישור המצורף: https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/PtichatPniya.aspx

או לחילופין באמצעות המוקד הטלפוני: *6552  או 073-3983960.

מורים העומדים בקריטריונים שקבע משרד החינוך זכאים לקבלת החזר שכר לימוד ממשרד החינוך (90%).​

תשלום יתבצע דרך אתר התשלומים​ לאחר מעבר ראיון.

מדריך שימוש בחנות הווירטואלית

מדיניות החזר כספי: 
ניתן לבטל את הלימודים בתכנית עד שבועיים לאחר תחילת הקורס ולקבל החזר שכר לימוד בניכוי דמי הרשמה. ​

*מוכר לאופק חדש בהיקף המתאים לכל דרגה, כולל דרגות 7-9.

*אישור השעות לקידום בדרגה או לגמול הוא בהתאם לתנאי הרפורמה בה נמצא המורה.


 
*פתיחת התכנית מותנת במספר המשתתפים