הכשרה להוראה בבתי ספר העל יסודיים במקצועות השונים הנלמדים בבתי הספר.
חדש - מסלול לעל יסודי לבתי ספר אנתרופוסופי​ים ודמוקרטיים. 

תעודת ההוראה היא תנאי הכרחי לשיבוץ לשנת ההתמחות (סטאז') בבי"ס על-יסודי.

משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני בתחום הדעת לקבלת רישיון הוראה לכתות י"א-י"ב.​