הכשרה להוראה בבתי ספר העל יסודיים במקצועות השונים הנלמדים בבתי הספר.

תעודת ההוראה היא תנאי הכרחי לשיבוץ לשנת ההתמחות (סטאז') בבי"ס על-יסודי.

משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני בתחום הדעת לקבלת רישיון הוראה לכתות י"א-י"ב.​