​​​​​ היחידה לקידום המקצועיות בחינוך באוניברסיטת בן גוריון שבנגב מהווה מרכז הכשרה, קידום ופיתוח מקצועי של פרחי הוראה ועובדי הוראה על פי מתווה אופק חדש ועוז לתמורה.
 

​"להצמיח מורים חדשים" – אודות הסטאז' וכניסה להוראה 

 

שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שנת ההתמחות (סטאז') ואת שנת העבודה הראשונה שלאחר ההתמחות. התכנית באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תמיכה וליווי אישי לכל לומד.

שנת ההתמחות (סטאז')​ – שנת ההתמחות הינה חובה לכל מי שסיים את לימודי תעודת הוראה ומתחיל את שנת עבודתו הראשונה כעובד הוראה מתחיל.  תוכנית ההתמחות כוללת סדנת תמיכה בהיקף של 60 שעות (שעתיים שבועיות במשך שנה אקדמאית). עמידה בדרישות הסדנה הינה תנאי לקבלת רשיון הוראה.

מורים מתחילים – השנה הראשונה שלאחר שנת ההתמחות הינה שנה חשובה ביותר בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה החדש, שנה זו מאופיינת בהתמודדות פדגוגית, מערכתית ורגשית, לכן בשנה הראשונה לאחר שנת ההתמחות עוברים המורים סדנת ליווי ותמיכה. למורים באופק חדש סדנה זו בלבד מוכרת לצורך קידום.

טלפון המוקד לפניות מתמחים וחונכים של משרד החינוך: 6552* או 073-3983960. שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 07:30 – 22:00. ניתן לפנות גם במייל דרך פורטל עו"ה. ​


שילוב מתמחים ועובדי הוראה חדשים בבית הספר – חוזר מנכ"ל​

איגרת לקראת התמחות תשפ"ב 

הצגת סטאז לתעודת הוראה 

פרחי הוראה - גזברות

מצגת לפרחי הוראה דרום

על הרצף - הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים - שרה שמעוני, אורית אבידב.pdfעל הרצף - הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים - שרה שמעוני, אורית אבידב

אתר סט'אז קל​