כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

זרקור

שלום רב,
 
מצרף קישור לגבי סדנאות המדור לקידום סטודנטים, סמסטר ב':
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/workshops.aspx

הודעות המחלקה

לכל המבזקים