​​עקרונות למתן אישור אתי למחקרים הנעשים על ידי החוקרים במחלקה

 על פי החלטת האוניברסיטה, עבודות דוקטורט ועבודות מ.א. אשר מעורבים בהן בני אדם נדרשות לקבל את אישור ועדת האתיקה המחלקתית (זאת למעט מחקרים הממונים על ידי קרנות חיצוניות, שאז קבלת האישור האתי למחקר היא באחריות המנחים). הוועדה אתיקה הפועלת במחלקה לחינוך אחראית על בחינת המחקרים המבוצעים על ידי תלמידי/ות המחקר במחלקה במסגרת עבודות מ.א. ודוקטורט ועל אישורם. לצורך בקשת אישורים עבור המחקרים הממונים על ידי קרנות חיצוניות (לדוגמא, ISF, BSF) יש לפנות לבקשת האישור לוועדת האתיקה המוסדית. להלן קישור לאתר הוועדה.

http://web2.bgu.ac.il/ethics2/

כמו כן, אם מדובר באוכלוסייה שמוגדרת כרגישה\פגיעה, לרבות מחקרים עם ילדים\מתבגרים המתבצעים במסגרת בית ספרית, יש לפנות לקבלת האישור לוועדה המוסדית.

אם מדובר בניסויים קליניים או מחקר עם אוכלוסייה מאושפזת יש לפנות לקבלת אישור לוועדת הלסינקי.

בפניה לוועדת האתיקה המחלקתית יש למלא את "שאלון קריטריונים אתיים עבור מחקר חדש", הכולל טופס הסכמה מדעת (הטפסים מצורפים).

עבור המחקרים המתנהלים בבתי ספר, יש לעיין בכללים לגבי הפניה למדען הראשי (מצ''ב מסמך המפרט את המסלולים השונים והתנאים לפניה למדען הראשי). במידה והמחקר אינו כולל ילדים ואיסוף מידע לגביהם, תהליך האישור בדרך כלל מהיר יותר. להלן קישור לאתר של המדען הראשי:

http://apps.education.gov.il/MdnNet/home

לעדכונים שוטפים באשר לתנאי ההגשה למדען הראשי היכנסו לקישור:

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/parental-approve/Pages/hp.aspx

אם יש צורך לפנות למדען הראשי יש לפנות קודם לאישור של ועדת האתיקה המחלקתית (במידה והמחקרים לא מתייחסים לילדים) או הועדה המוסדית (במידה והמחקרים מתייחסים לילדים\מתבגרים).

כמו כן, על פי ההנחיות של ועדת האתיקה האוניברסיטאית, החוקרים (לרבות תלמידי מחקר המבצעים מחקר עצמאי) אמורים להשיג תעודה על לימוד קורס מכוון באתיקה. הקורס ניתן באינטרנט בקישור הבא: https://about.citiprogram.org/en/homepage/ or

 

ד''ר נגה סברדליק - sverdlik@bgu.ac.il

פרופ' מייקל ויינשטוק - micwein@​bgu.ac.il

 

ראו קבצים מצורפים:

עדכון נהלים לבדיקת בקשות להיתר 

חוזר מנכל

שאלון קריטריונים אתיים - עבור מחקר חדש