​​​​​​​​​​​​

ראשת בית הספר לחינוך

    avi_tirosh.jpg 

פרופ' תהילה קוגוט​​

kogut@bgu.ac.il​​ראש​ המסלול למנהל חברה ומדיניות החינוך​​

​​DoritTubin

דרדורית לביא טובין

ראש המסלול לפסיכולוגיה חינוכית

guy_roth.jpg

פרופ' גיא רוט
ראשת המסלול ליעוץ חינוכי

IditKatz.jpg 

דר'  גליה פלוטקין

plotking@bgu.ac.il

ראש המסלול לתכניות לימודים והוראה​

gidi_dishon 

דר' גידי דישון

gdishon@bgu.ac.il

ראשת היח' לקידום המקצועיות בחינוך

dana_weiss.jpg 

פרופ' דנה ודר ויס

weiss​da@gmail.com

יו''ר ועדת הדוקטורט

idit_katz 

​​​פרופ' עידית כ''ץ

katzid@bgu​.ac.il

  
רכז סמינר מחלקתי 

yariv_feniger.jpg 

דר' יריב פניגר

fenigery@bgu.ac.ilיו"ר ועדת הוראה, תואר ראשון

 ortal_slobodin.jpg 

פרופ' אורטל סלובודין

ortalslo@bgu.ac.il