​​​​​​​​​​

ראשת המחלקה

    avi_tirosh.jpg 

פרופ' תהילה קוגוט​​

kogut@bgu.ac.il​​ראש​ המסלול למנהל חברה ומדיניות החינוך​​

​​guy_roth.jpg


ראש המסלול לפסיכולוגיה חינוכית

guy_roth.jpg

דר' מאור זאב-וולף


​zeevwolf@bgu.ac.il


ראשת המסלול ליעוץ חינוכי

IditKatz.jpg 

דר'  גליה פלוטקין

plotking@bgu.ac.il

ראש המסלול לתכניות לימודים והוראה​

michael_weinstock.jpg 

פרופ' מייקל וינשטוק

micwein@bgu.ac.il

ראשת היח' לקידום המקצועיות בחינוך

dana_weiss.jpg 

ד"ר דנה ודר ויס

weissda@gmail.com

יו''ר ועדת הדוקטורט

halleli_pinson.jpg 

ד"ר איריס טבק​​

itabak@bgu.ac.il

  
רכז סמינר מחלקתי 

yariv_feniger.jpg 

דר' יריב פניגר

fenigery@bgu.ac.ilיו"ר ועדת הוראה, תואר ראשון

 ortal_slobodin.jpg 

פרופ' אורטל סלובודין

ortalslo@bgu.ac.il