​​​​

  
המגמה ביעוץ ארגוני בחינוך
התמחות בחינוך, למידה והתחדשות
התמחות בייעוץ חינוכי
התמחות במנהל, חברה ומדיניות החינוך
התמחות בפסיכולוגיה חינוכית (תוכנית משותפת למחלקות לחינוך ולפסיכולוגיה)
מגמת חברה וחינוך (סוציולוגיה של החינוך)
תיאור כללי

​​​​​​​​​​​