​​

  
המגמה ביעוץ ארגוני בחינוך
התמחות בייעוץ חינוכי
התמחות במנהל, חברה ומדיניות החינוך
התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוך (תוכנית משותפת למחלקות לחינוך ולפסיכולוגיה)
התמחות בתכניות לימודים והוראה
מגמת חברה וחינוך (סוציולוגיה של החינוך)
תיאור כללי

​​​​​​​​​​​