​ההתמחות במנהל, חברה ומדיניות החינוך

תוכנית שמטרתה לפתח בקרב הסטודנטים הבנה רחבה בסוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם, תוך מתן דגש לרפורמות וחידושים בארגוני חינוך בחברה משתנה. כמו כן, התוכנית מפתחת הבנה רחבה בתיאוריות במנהל חינוכי, חושפת את הסטודנטים לסוגיות בקבלת החלטות בחינוך, מספקת לסטודנטים התנסויות משמעותיות בתחום המנהל החינוכי והקהילה וכן יוצרת מוקדי מחקר בתחום מנהל מנהיגות ומדיניות חינוכית, וקהילות בישראל.

אנחנו מזמינים את כל מי שמעוניין ביחסי הגומלין בין מערכת החינוך, המדינה והחברה להצטרף ללימודים. דרך תחום לימודים זה תוכלו להשפיע על מערכת החינוך כחוקרים, כמעצבי מדיניות במשרד החינוך או ברשויות המקומיות וכן כבעלי תפקידים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי.

הלימודים לתואר שני כוללים בסך הכול 38 נק"ז + 2-3 קורסי השלמה (12 עד 16 נק"ז) בהתאם לצורך.

נתיב כללי:

מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם האקדמית ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או המקצועי בו עוסקים.

נתיב מחקרי:

נתיב זה מיועד למעוניינים בפיתוח מיומנויות ויכולות מחקר, הרחבת ההשכלה האקדמית והעמקת הידע בתחום התמחותם. סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי ישלימו את לימודיהם בכתיבת עבודת הגמר/תזה, המאפשרת להם להמשיך ללימודי דוקטורט. סטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של מחקרם והוכיחו יכולת בולטת בעבודת המחקר, ובהמלצת המנחה, יוכלו להרחיבה לעבודת דוקטורט במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט.

הלימודים מרוכזים ליום בשבוע כאשר כלל קורסי החובה של שנה א' מתקיימים בימי ג', וכלל קורסי החובה של שנה ב' מתקיימים בימי ד'.

מועמדים רשאים להירשם עד  30.8.2021