רב תחומיות
ברכות לד
חיבור לשטח
בגובה העיניים

רב תחומיות

עיסוק בחינוך על שלל ביטוייו: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה של החינוך, הוראה, פדגוגיה ולמידה

ברכות לד"ר קרן איילות

ברכות לד"ר קרן איילות על זכיה בפרס מצוינות בהוראה

חיבור לשטח

חיבור חזק לשדה החינוכי חיבור בין המחקר, לפרקטיקה והמעשה החינוכי

בגובה העיניים

מחלקה ביתית ואנושית