רב תחומיות
חיבור לשטח
בגובה העיניים
לימודים

רב תחומיות

עיסוק בחינוך על שלל ביטוייו: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה של החינוך, הוראה, פדגוגיה ולמידה

חיבור לשטח

חיבור חזק לשדה החינוכי חיבור בין המחקר, לפרקטיקה והמעשה החינוכי

בגובה העיניים

מחלקה ביתית ואנושית