​שינויים מרחיקי לכת בחברה, במטרות החינוך, באפשרויות הטכנולוגיות, בתפיסות של למידה ובתפקידי המורה יוצרים צורך בהתחדשות, הן של מערכת החינוך והן של היחידים הפועלים בה. 

 
התוכנית מכשירה מומחים וחוקרים בהוראה ולמידה תוך מתן דגש על חדשנות פדגוגית, ביסוס אמפירי, והובלת תהליכי התחדשות. הנחת היסוד היא שהתפתחות, שינוי והשפעה מתרחשים בהקשר חברתי-תרבותי-אירגוני. המטרה היא התפתחות אישית-מקצועית של חוקרים ואנשי שדה כאנשי חינוך בעלי השקפת עולם ערכית, הבנה מקצועית רחבה, וגישה רפלקטיבית-ביקורתית כלפי העשייה החינוכית. 

במה עוסקת התכנית?

  • מטרות החינוך: מה צריכות להיות מטרות החינוך בכלל, ובישראל בפרט, במאה ה-21?

  • תהליכים חינוכיים, למידה והוראה: כיצד ניתן לחנך? כיצד אנשים לומדים? מהן דרכי הלמידה וההוראה המתאימות ביותר למטרותינו ולהקשרים בהם אנחנו נמצאים ו/או מסוגלים ליצור?

  • שינוי חינוכי: כיצד ניתן ורצוי לחולל שינוי חינוכי בכלל ובמערכת החינוך הישראלית בפרט?

  • מחקר פדגוגי: כיצד ניתן לחקור את העשייה החינוכית באופן שיעמוד בסטנדרטים מחמירים של חשיבה ומחקר אקדמיים וכמו-כן יהיה רלוונטי ושימושי לקבלת החלטות בתחום החינוך, לעיצוב דפוסים חינוכיים רצויים ולאנשי חינוך הפועלים בשדה?

 
  • התוכנית משביחה את ההוראה האישית והעמקת הזהות המקצועית, פותחת את הסטודנטים לתפקידי מנהיגות בבתי הספר כגון רכזים פדגוגיים, רכזי הערכה, מפתחי תוכניות לימודים, וכן לתפקידי הכשרה, הדרכה והנחיה של מורים ואנשי חינוך אחרים במערכת החינוך ובמגזר השלישי.
  • פתיחת אפשרויות להשתלבות במחקר ובתפקידים במכללות ובאוניברסיטאות (למסיימי הנתיב המחקרי).​


 
המחלקה מציעה שני נתיבים להשלמת התואר השני בחינוך למידה והתחדשות: 

 
  • הנתיב המחקרי מיועד לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בקריירה מחקרית, בעלי עניין ויכולת בחשיבה ומחקר שיטתיים ברמה אקדמית גבוהה על שאלות שעוסקות בחינוך הרצוי או המצוי. סיום הלימודים בנתיב המחקרי מחייב לימודים בקורסים וכתיבת עבודת גמר/תיזה. שימו לב: הלימודים בנתיב המחקרי מותנים בממוצע ציונים של 90 ומעלה, בהתקדמות בלימודים, במציאת מנחה ובאישור יו"ר המסלול.
  • הנתיב היישומי מיועד לאנשי חינוך רציניים ומחויבים, שמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם, לחשוב באופן ביקורתי על מערכת החינוך הישראלית ולהביא להתחדשות חינוכית. סיום הלימודים בנתיב היישומי מחייב לימודים בקורסים ובחינת גמר בכתב ובע"פ.​

 
מועמדים רשאים להירשם עד לתאריך 30.8.2021