מדוע קיימים פערים חברתיים בחינוך וכיצד הם באים לידי ביטוי? מדוע מערכת החינוך והתקשורת עסוקות בהישגי התלמידים הישראלים במבחנים בינלאומיים? כיצד מערכת החינוך מעצבת את האזרחים העתידיים? וכיצד היא מחנכת לתרבות ישראלית?

אלו הן מקצת השאלות שיעמדו בבסיס ההתמחות בחברה וחינוך. החינוך הינו זירה מרתקת, חשובה וייחודית בה באים לידי ביטוי תהליכים חברתיים רחבים ועמוקים יותר. התמחות זו מספקת הזדמנות ללומדים בה להבין תהליכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים ופוליטיים המאפיינים את המדינה בעידן הגלובלי, דרך הפריזמה של השדה החינוכי בכלל ובישראל בפרט.

תוכנית זו שמה דגש על האופן בו תהליכים אלו משפיעים על מערכת החינוך ועל העשייה החינוכית. במיוחד התוכנית עוסקת ביחסי הגומלין המשתנים בין מערכת החינוך, המדינה והחברה האזרחית ובתפקידה ההולך וגדל של האחרונה במערכת החינוך.

מטרות התכנית:

  1. פיתוח ראיה ביקורתית המתבססת על הבנה תיאורטית סוציולוגית עמוקה.
  2. פיתוח ראיה רחבה על מערכת החינוך הנטועה בהבנת ההקשרים הכלכליים, חברתיים, ופוליטיים בהם פועלת מערכת החינוך הישראלית ובהם מתעצבת מדיניותה.
  3. הבנת המדיניות החינוכית ותהליכים חינוכיים בישראל בהקשרם הגלובלי – פיתוח יכולות התבוננות השוואתית.
  4. בחינה של מדיניות ופרקטיקות חינוכיות דרך ישומן של תיאוריות סוציולוגיות ביקורתיות.

למי מיועדת התכנית:

  1. סטודנטים המתעניינים ביחסי הגומלין בין מערכת החינוך, המדינה והחברה האזרחית.
  2. סטודנטים השואפים להשפיע על מערכת החינוך ומדיניות החינוך כחוקרים, כמעצבי מדיניות במשרד החינוך, ברשויות מקומיות, או באמצעות החינוך הבלתי פורמאלי.
  3. בעלי תואר ראשון בחינוך ומדעי החברה.
  4. סטודנטים מצטיינים המעוניינים לעסוק במחקר סביב שאלות של חינוך וחברה.
  5. מורים לאזרחות ומדעי החברה המעוניינים להתמקצע באפיק מחקרי.
  6. עובדים בעמותות חינוכיות של המגזר השלישי ובחינוך הבלתי פורמאלי.